2020-04-08 11:17Pressmeddelanden

Nya pengar till Swedish Laplands företag

Två som dricker kaffe ute i naturen.

I Corona-virusets spår har besöksnäringen i Swedish Lapland beviljats pengar från Sparbanken Nord. Stödet möjliggör att företagen kan medverka kostnadsfritt i utvecklingsprogrammet ASSL, som syftar till att stärka branschens konkurrenskraft.

Besöksnäringen har drabbats hårt till följd av corona-viruset. När marknaden så småningom återhämtar sig är det av stor vikt att näringen står väl förberedd i konkurrensen. Swedish Lapland har därför lagt särskilt fokus på genomföra utbildningsprogrammet ASSL (Arctic Spirit in Swedish Lapland), där regionens företag tränas i bland annat ekonomi, marknadsföring, digitalisering, samt affärs- och produktutveckling.

Swedish Lapland Visitors Board vände sig till Sparbanken Nord för att söka finansiering för kommande utbildningsomgång. Ansökan på drygt 140 000 kronor har nu beviljats, vilket motsvarar de avgifter företagen annars skulle ha betalat.

– Vi har planerat flertalet utbildningar och workshops för våra företag kommande månader. Men som alla vet är det tuffa tider, så vi ville hitta ett sätt där vi kunde förbereda branschen för framtiden utan att belasta företagens ekonomi ytterligare. Därför vände vi oss till Sparbanken Nord, säger Richard Westerberg, affärsutvecklingsstrateg på Swedish Lapland Visitors Board.

– De var verkligt snabba att hjälpa oss. Så nu kan vi gå vidare med våra planerade aktiviteter och erbjuda dem kostnadsfritt till våra företag för att säkerställa att besöksnäringen i regionen är redo för framtiden.

Sparbanken Nord har genom Framtidsbanken avsatt 8 miljoner kronor till särskilda stödåtgärder för att möta de utmaningar regionen ställs inför nu. Av dessa medel går 3,5 miljoner till näringslivet.

– Idrotten, kulturen och besöksnäringen bidrar alla till att skapa en attraktiv plats att bo och verka på. Tyvärr drabbas just de hårt till följd av Corona-viruset. ASSL är ett perfekt exempel på en insats där vi tillsammans kan göra tydlig skillnad för ganska många. Att företagen kan utbilda sig under den här tuffa tiden är oerhört viktigt. Det gör att hela regionen kommer stå starkare när stormen bedarrar, avslutar Erika Mattson, ansvarig för Sparbanken Nord – Framtidsbanken.

 

Kontakt:
Richard Westerberg (Swedish Lapland Visitors Board), 070-559 89 53
Erika Mattsson (Sparbanken Nord), 0911-23 13 41

 Om Swedish Lapland Visitors Board

Swedish Lapland Visitors Board är en näringslivsorienterad organisation och samverkansplattform som företräder besöksnäringen i Norrbottens läns samtliga kommuner samt Skellefteå och Sorsele kommun. Swedish Lapland används som destinations- och platsvarumärke i marknadsföringen av Sveriges nordligaste destination. Resmålet täcker 25% av Sveriges yta och har gräns mot både Norge och Finland. Swedish Lapland är en del av så väl Arktis som Sápmi – samernas traditionella bosättningsområde. Destinationens unika natur och lokala kultur har ett högt internationellt attraktionsvärde och 30% av gästnätterna är utländska. Tillväxten mellan år 2000-2016 var 58% och antalet årsverken nära på fördubblades. Målet är att fördubbla näringens omsättning från 4,1 miljarder år 2010 till 8,2 miljarder till år 2020.