2021-11-03 09:35Pressmeddelanden

Ny internationell rekryteringskampanj ska locka kompetens till Swedish Lapland

Work in Swedish Lapland. Foto: Håkan Stenlund

När verksamheter återstartar efter pandemin och besökarna återvänder kämpar många företag med att lyckas rekrytera rätt personal. Swedish Lapland Visitors Board vill nu hjälpa regionens besöksnäringsföretag att nå nya målgrupper genom den gemensamma kampanjen ”Work in Swedish Lapland”.

Kompetensförsörjning kan vara en stor utmaning, speciell när många verksamheter ska dra i gång efter att ha gått på sparlåga under pandemin. Genom att samla behovet, sprida det genom smart annonsering och nyttja Swedish Laplands starka destinationsvarumärke hoppas Swedish Lapland Visitors Board kunna hjälpa regionens företag att hitta rätt kompetens.

– Vi tycker det är viktigt att kunna erbjuda den här tjänsten till regionens företag, de har haft det tufft och behöver bästa möjliga förutsättningar för att komma i gång igen. Det handlar inte om att starta en arbetsförmedling eller konkurrera med befintliga plattformar, utan en komplettering där vi förhoppningsvis kan hjälpa företagen att nå en större målgrupp, säger Anna-Karin Landin, kommunikatör på Swedish Lapland Visitors Board och projektledare för Work in Swedish Lapland.

– Redan i en nulägesanalys från 2019 pekade företagen ut kompetensförsörjning som en av de stora utmaningarna för besöksnäringen. I våra kontakter och dialoger med företagen får vi signaler om att utmaningen är extra stor just nu, säger Annika Fredriksson, vd för Swedish Lapland Visitors Board.

Göran Widén på Brändön Lodge är en av de företagare som kämpar med att hitta rätt kompetens och har efterfrågat stöd.

– Besöksnäringen har tappat mycket kompetent personal när de varit tvungna att söka sig till andra branscher under pandemin. Det är stor konkurrens om alla duktiga värdskapsmänniskor. På samma sätt som vi skapar drömmar att resa kan vi också skapa drömmen om att åka hit och jobba. Vi är många som skriker efter folk och kan vi få hjälp med smarta kampanjer så är det precis vad vi behöver, säger Göran Widén.

Kampanjen innebär att samla företagens rekryteringar på en plats under namnet Work in Swedish Lapland. Genom annonsering med stöd av artificiell intelligens ska rätt målgrupp nås både nationellt och internationellt och från swedishlapland.com slussas vidare direkt till företagen som själva sköter rekryteringsprocessen. Det kommer även att gå att hitta sidan från webbplatsens Swedish Laplands förstasida, för att nå den stora mängd människor som besöker sidan och redan är intresserade av regionen.

– Jag vet att det är en fantastisk upplevelse att vara en del av regionens besöksnäring och hoppas att fler utifrån ska få chansen att jobba och leva här en period, eller till och med hitta ett nytt hem, avslutar Anna-Karin Landin.Om Swedish Lapland Visitors Board

Swedish Lapland Visitors Board företräder besöksnäringen i nordligaste delen av Sverige – destinationen Swedish Lapland samt förvaltar och marknadsför platsvarumärket Swedish Lapland Vi är en näringslivsorienterad samverkansplattform som verkar för att stötta näringens ambitioner att göra affärer av den internationella och nationella efterfrågan på destinationens utbud av subarktiska produkter och upplevelser. Detta gör vi genom marknadsaktiviteter, destinationsutveckling samt affärsutveckling. Swedish Lapland används som destinations- och platsvarumärke i marknadsföringen av Sveriges nordligaste destination. Resmålet täcker 25% av Sveriges yta och har gräns mot både Norge och Finland. Swedish Lapland är en del av så väl Arktis som Sápmi – samernas traditionella bosättningsområde. Destinationens unika natur och lokala kultur har ett högt internationellt attraktionsvärde och 30% av gästnätterna är utländska.


Kontaktperson(er)

Annika Fredriksson
VD
Annika Fredriksson