2023-03-06 09:03Pressmeddelanden

2022 levererar nytt besöksrekord

En måltidsupplevelse skapas av några av världens bästa kockar i skogsbrynet vid en älvEn måltidsupplevelse skapas av några av världens bästa kockar under arrangemanget Stars du Nord i Svartlå Boden.

Efter två pandemidrabbade år slog resmålet Swedish Lapland rekord i antal gästnätter. Preliminär statistik från SCB visar en ökning med 3 procent jämfört med det tidigare rekordet och 33 procent jämfört med pandemiåret 2021.

Besöksnäringen slår nya rekord. Under 2022 ökade antalet gästnätter i Norrbottens alla kommuner. Jämfört med pandemidrabbade 2021 ökar gästnätterna med +33 procent. Allra starkast var utvecklingen i Kalix, där gästnätterna ökade med 94 procent jämfört med 2021. Luleå ökade med flest antal gästnätter jämfört med föregående år. Både ökande privata och affärsbaserade reseströmmar bidrog till det starka resultatet.  

– Det är fantastiskt att gästnätterna ökade i länets samtliga kommuner, med allt från 17 till hela 94 procent, säger Annika Fredriksson, vd för Swedish Lapland Visitors Board och fortsätter
– Upphämtningen är egentligen makalös. Den visar att vår näring har god förmåga att ställa om när omvärlden förändras även på de mest dramatiska sätt.

Den preliminära statistiken från SCB visar också en ökning med 3 procent jämfört med det tidigare rekordåret 2019. I jämförelse med det tidigare rekordåret (2019) visar statistiken en ökning av antalet gästnätter i de flesta av kommunerna. Den största ökningen sker i Haparanda, som vuxit med 49 procent. Kiruna, Pajala, Jokkmokk, Arjeplog och Arvidsjaur har gjort en stark återhämtning jämfört med pandemiåren, men har en liten bit kvar till 2019 års nivå.

De svenska gästnätterna stod för 66 procent och de utländska med andra ord för resterande 34 procent, en oförändrad fördelning jämfört med 2019

– Det här är styrkebesked som tydligt visar vår internationella lyskraft. Vi har med gemensamma krafter lyckats bibehålla och vidareutveckla Swedish Laplands position bland internationella resenärer av alla slag, säger Annika Fredriksson.

De utländska besökarna lämnar oftast ett större bidrag till den lokala ekonomin, eftersom de spenderar mer på plats än genomsnittssvensken. Resenärer från andra länder handlar gärna med sig lokalproducerade produkter och köper mer lokal service och tjänster som guidning, upplevelseaktiviteter och liknande.

Några höjdpunkter från 2022
  • Alla kommuner ökade i antalet gästnätter jämfört med 2021

  • Kalix ökade procentuellt mest (+94 %) av alla kommuner jämfört med 2021, tätt följda av Boden (+77 %) och Haparanda (+68 %).

  • Luleå ökar mest (+133 000) i antal gästnätter jämfört med 2021.

  • Luleå och Kiruna har flest gästnätter, 540 000 vardera.

  • Norrmännen står för flest av de utländska gästnätterna, därefter kommer tyskar och sedan finnar.

  • Norrmännen ökade jämfört med 2021 med 525 procent, vilket kan härledas till att den norska gränsen stängdes för utresande under pandemin.

  • Brexit ger effekter – de brittiska resenärernas har inte hittat tillbaka i samma omfattning som 2019 utan har minskat med 23% sedan 2019

  • De holländska gästnätterna har ökat 22% procent jämfört med 2019. Nederländerna är nu den femte största utländska marknaden, strax bakom den brittiska.

Läs gärna mer: Fördjupad läsning kopplad till näringens återhämtning och nya rekord 

Om statistiken
Gästnätter är ett mått på antalet nätter gäster bor på kommersiella boendeanläggningar. Inkvarteringsstatistiken är en totalundersökning med svarsplikt för samtliga hotell, vandrarhem, camping, stugbyar samt kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter med minst fem rum eller nio bäddar. Det innebär alltså att mindre anläggningar inte omfattas av denna insamling.

Statistiken för 2022 är preliminär fram till april 2023.


Om Swedish Lapland Visitors Board

Swedish Lapland Visitors Board företräder besöksnäringen i den nordligaste och arktiska delen av Sverige. Vi främjar näringens hållbara utveckling samt förvaltar och marknadsför platsvarumärket Swedish Lapland.


Kontaktperson(er)

Annika Fredriksson
VD
Annika Fredriksson