2020-04-21 08:00Nyheter

Nytt finansiellt stöd hjälper besöksnäringsföretag i Swedish Lapland att behålla sina anställda

Foto: Andy AndersonFoto: Andy Anderson

Besöksnäringsföretag i Swedish Lapland erbjuds nu ersättning för att utveckla sin verksamhet tack vare en ny satsning där Region Norrbotten och Region Västerbotten gemensamt går in med fem miljoner kronor.

Detta sker genom ett åtta veckor långt utvecklingsprogram under maj och juni. Det onlinebaserade programmet heter ASSL Upgrade och erbjuds till 100 besöksnäringsföretag. Det finansiella stödet täcker respektive deltagares lön, med ett belopp på upp till 50 000 kronor per företag.

– Vi är oerhört tacksamma för att regionerna gör detta för våra hårt prövade företag. På det här sättet kan vi fortsätta rusta företagen för framtiden och samtidigt lätta deras kostnader, säger Andreas Lind, vd för Swedish Lapland Visitors Board.  

ASSL Upgrade är en stor satsning som Swedish Lapland Visitors Board nu gör för att hjälpa företagen navigera genom den pågående krisen. Till grund för innehållet ligger en behovsinventering och konsekvensanalys tillsammans med scenarioplanering och marknadsanalyser. 

– Jag kan lova att det kommer att bli intensivt och nyttigt för de som deltar. Eftersom det är korta ledtider och först till kvarn som gäller så vill jag uppmana företagen att hänga på låset när anmälan öppnas, säger Richard Westerberg affärsstrateg på Swedish Lapland Visitors Board.

Tack vare insatsen från Region Norrbotten och Region Västerbotten får företagen både finansiell ersättning och ny kunskap inom affärskritiska områden. Regionernas medel går direkt till företagen. Swedish Lapland Visitors Board står för programmets innehåll och genomförande inom ramen för sin befintliga verksamhet. 

– Den här satsningen visar på den styrka vi har i samarbetet inom Swedish Lapland, i både medgång och motgång, säger Maria Broman, VD på Visit Skellefteå. Det känns bra att få erbjuda våra företag den här typen av framåtsyftande åtgärder som både stärker företagen och utvecklar destinationen. Självklart hoppas vi att ett antal företag från Skellefteå är på hugget och tar den här chansen, avslutar hon.

Besöksnäringen är den basnäring som är först och hårdast drabbad av de ekonomiska konsekvenserna som Covid-19 fört med sig. Företagen beskriver en vardag där efterfrågan gått från rekord till noll på bara någon vecka. Anmälan sker via https://www.swedishlaplandvisitorsboard.com/assl-upgrade/ där finns även mer information om programmet. 

Anmälan öppnar onsdag 22 april kl 10.00 och det är först till kvarn som gäller.

Kontakt:
Andreas Lind, vd för Swedish Lapland Visitors Board
Maria Broman, vd för Visit Skellefteå, 070-726 02 04

ASSL Upgrade är en specialanpassning av Arctic Spirit in Swedish Lapland (ASSL) som är destinationens eget affärs- och produktutvecklingsprogram. ASSL har utvecklats och tillgängliggjorts genom stukturfondsprojekten Destination Capacity Building in Swedish Lapland och Business Capacity Development in Swedish Lapland. ASSL Upgrade tillför kunskap inom: digitalisering, hållbarhet, affärsutveckling, marknadskännedom och värdskap.


Om Swedish Lapland Visitors Board

Swedish Lapland Visitors Board är en näringslivsorienterad organisation och samverkansplattform som företräder besöksnäringen i Norrbottens läns samtliga kommuner samt Skellefteå och Sorsele kommun. Swedish Lapland används som destinations- och platsvarumärke i marknadsföringen av Sveriges nordligaste destination. Resmålet täcker 25% av Sveriges yta och har gräns mot både Norge och Finland. Swedish Lapland är en del av så väl Arktis som Sápmi – samernas traditionella bosättningsområde. Destinationens unika natur och lokala kultur har ett högt internationellt attraktionsvärde och 30% av gästnätterna är utländska. Tillväxten mellan år 2000-2016 var 58% och antalet årsverken nära på fördubblades. Målet är att fördubbla näringens omsättning från 4,1 miljarder år 2010 till 8,2 miljarder till år 2020.