2022-11-11 09:30Pressmeddelande

Folkhögskolan banade väg för demokratin

Man med glasögon tittar in i kameran.Olle Westberg, generalsekreterare RIO.

Demokratins genombrott för drygt 100 år sedan uppmärksammas i betänkandet ”Vår demokrati – värd att värna varje dag” (SOU 2022:28). Betänkandet omfattar även en diskussion om de utmaningar av demokratisk karaktär som samhället står inför och föreslår samt rekommenderar med anledning av det ett antal åtgärder. Utan att ta ställning till just dessa välkomnar RIO i ett yttrande till regeringen alla initiativ som syftar till att stärka en demokratisk utveckling med fokus på deltagande och en höjning av bildnings- och utbildningsnivån i samhället.    

–  Folkhögskolan stärker och utvecklar demokratin, säger Olle Westberg, generalsekreterare för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO). Detta genom våra demokratiska arbetsformer som bidrar till ett aktivt och upplyst medborgarskap.    

Folkhögskolans betydelse för demokratin

Folkrörelserna, som startade egna folkhögskolor redan 1906, tillämpade demokratins funktioner långt innan det blev möjligt ute i samhället med rösträttens införande. Tillsammans gjorde folkrörelserna stora insatser för att bana väg för demokratins genombrott i Sverige. Hos folkhögskolorna pågår sedan över 100 år ett demokratistärkande arbete för allas möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning.

RIO menar dock i yttrandet att folkhögskolans betydelse för demokratin kunde på ett tydligare sätt framhållits och getts utrymme i betänkandet.               

–  Vi saknar tyvärr en närmare beskrivning av folkhögskolan som en starkt bidragande faktor för medborgarnas demokratiska mognad, säger Olle Westberg.    

Svårt nå ut till alla

Det är vidare oroande vad som framgår av betänkandet att det inte ingått i uppdraget att nå ut till personer som – med betänkandets formulering – står längst ifrån demokratin och att man också verkar haft svårt att nå ut till dessa.

RIO framhåller i yttrandet att det ligger i utbildningsformen folkhögskolas särdrag att bidra till en stärkt demokratisk utveckling.        

–  Men det är inte alltid som finansieringen av folkhögskolorna motsvarar de högt ställda förväntningar som finns på och uppdrag som ges utbildningsformen, säger Olle Westberg.   


Läs hela RIOs svar på betänkandet ”Vår demokrati – värd att värna varje dag” SOU 2022:28 (pdf) >

Kontaktperson:

Olle Westberg, generalsekreterare RIO
olle.westberg@sverigesfolkhogskolor.se
0708-164 145Om Sveriges folkhögskolor

På över 150 folkhögskolor runt om i landet möter tusentals deltagare varje år en annorlunda utbildningsform. Med en nyskapande syn på kunskap och bildning riktar sig folkhögskolan till vuxna. Folkhögskolan är steg till vidare studier, till arbete och till personlig utveckling.


Kontaktpersoner

Olle Westberg
Generalsekreterare
Olle Westberg
Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation RIO