2021-04-20 09:46Pressmeddelanden

Så gick tidskriftsbranschen 2020

För femte året i rad redovisar Sveriges Tidskrifter i samarbete med IRM siffror över tidskriftsbranschens ekonomiska utveckling. I årets rapport syns en negativ effekt från pandemiåret som påverkat främst intäkterna från printannonser och event. Samtidigt sker ett trendbrott där läsarintäkterna behåller samma nivå som tidigare och bromsar den minskningstakt som pågått de senaste åren.

– Det som är glädjande i statistiken är hur starkt prenumerationsaffären gått för många i branschen samt även hur de digitala annonsintäkterna inte bara hållit ställningarna utan också ser ut att öka 2021. Precis som de flesta andra medieslag drabbades även tidskriftsbranschen av de minskade annonsintäkterna i början av pandemiåret 2020. En viss återhämtning ägde rum i slutet av året, men tillsammans med att eventintäkterna sjunkit drastiskt under hela året blir konsekvensen tydlig, säger Kerstin Neld, vd Sveriges Tidskrifter.

– Pandemin har accelererat den digitala omställningen även i vår bransch vilket syns tydligt i statistiken och även i hur många tidskrifter jobbat med sitt digitala erbjudande under året. Många tidskrifter arrangerar event och för dessa blev såklart restriktionerna ett hårt slag med stora tapp i intäkter som följd. Förhoppningsvis är dessa intäkter inte försvunna för gott utan kan återvända, säger Fredrik Wass, omvärldsbevakare Sveriges Tidskrifter. 

Branschrapporten Tidskriftsbranschen i siffror är tillgänglig i sin helhet för Sveriges Tidskrifters medlemmar. I rapporten finns fördjupad statistik och resonemang. Här nedan följer en summering ur rapporten.

Tidskriftsbranschens ekonomi

Samlat omsatte branschen 6,5 miljarder kr under 2020 vilket är en tillbakagång om 8 procent jämfört med 2019. Detta inkluderar alla intäktsslag – läsare, reklam & övrigt.

  • Läsarintäkter är branschens viktigaste intäktskälla och visade en stabil utveckling under 2020. Efter flera år med fallande läsarinäkter är denna stabilisering en positiv nyhet för branschen och förhoppningsvis ett trendbrott för läsarintäkterna. Varje hushåll lägger i snitt omkring 730 kr på tidskrifter via prenumerationsavgifter, lösnummerköp och medlemsavgifter.
  • Annonsintäkterna har påverkats negativt av pandemin och den allmänekonomiska tillbakagången. Tidskriftsbranschens annonsintäkter minskar under 2020 med 11 procent, ett större tapp än för annonsmarknaden totalt. Det föreligger dock stora skillnader i utvecklingen mellan den tryckta och de digitala annonsintäkterna. De tryckta annonsintäkterna faller kraftigt medan de digitala har klarat sig betydligt bättre.
  • Branschens övriga intäkter får också ett mycket tufft år i spåren av pandemin och minskar med drygt 30%. Det är  bland annat intäkterna från events som faller kraftigt.

Branschens sammansättning

I Sverige finns ca 4 300 tidskrifter som visar på stor mångfald och belyser en mängd olika intresseområden.

Inför årets rapport har IRM uppdaterat kartläggningen av antal titlar och rörelserna är små, totalt sett har antalet titlar minskat marginellt. Under 2020 är det fler titlar som avregistrerats än tidigare år. Minskningen av titlar är ändå marginell. Det är fortfarande vanligare att digitalisera eller minska antalet utgåvor än att lägga ner tidskriften.

I årets rapport har även IRM inkluderat antal anställda i tidskriftsbranschen. Under 2020 finns det uppskattningsvis 4 200 anställda i tidskriftsbranschen, utav dessa estimeras 57 procent eller 2400 personer vara journalister.Om Sveriges Tidskrifter – Publicister i samverkan

En bransch som omsätter 6,5 miljarder kronor. Vi värnar pressetiken och stärker publicister.

Kontaktpersoner

Fredrik Wass
Omvärldsbevakare
Fredrik Wass
Kerstin Neld
VD
Kerstin Neld
Sveriges Tidskrifter
Sveriges Tidskrifter