Pressrum


Med våra ca 360 medlemmar är vi landets största branschorganisation inom medieområdet. Sveriges Tidskrifter är medlem i Utgivarna, intresseorganisationen för publicistiska medieföretag i Sverige.

Kerstin Neld, vd Sveriges Tidskrifter

Kerstin Neld

Kerstin Neld, vd Sveriges Tidskrifter
File type:image
License:Media use