2023-05-09 07:11Pressmeddelande

Svenska Möten leder mötesbranschen mot ökad hållbarhet

Svenska Möten har sedan länge arbetat målmedvetet för att bidra till ökad hållbarhet i organisationen och på sina utvalda mötesplatser. Nu jobbar man även på att sprida kunskap vidare till branschen och samhället. Svenska Möten utgår, som många andra organisationer, från FN:s Agenda 2030 och de miljömässiga, sociala och ekonomiska hållbarhetsmålen. Tonvikten på hållbarhet syns bland annat i att det har anställts en hållbarhetsexpert och bildats ett hållbarhetsråd, som bidrar till att utveckla verksamheten och dela kunskap mellan anläggningarna. De utvalda mötesplatserna är alla miljömärkta och jobbar utifrån sina förutsättningar med att nå de uppsatta målen.

– Många av våra kunder har med hållbarhetsperspektivet när de bokar möten. För oss är det självklart att möta efterfrågan - och om möjligt, erbjuda mer än så. Ett konkret exempel är att vi har tagit fram checklistor som kunderna kan använda: en inför att boka och en annan att använda efter att man har bokat. De har också möjligheten att mäta sina mötens klimatavtryck. Hållbarhet är idag en naturlig del av affären, vilket är bra och får utvecklingen att gå snabbare åt rätt håll, säger Michael Schüller, VD på Svenska Möten.

Svenska Möten delar kunskap, inspiration och utmaningar
Ett viktigt arbete för Svenska Möten är att sprida kunskap kring hållbarhet - i den egna organisationen, till branschen, kunder och vidare ut i samhället. Som en del i detta har Simon Strandvik anställts som hållbarhetsexpert. Ett hållbarhetsråd med representanter från de utvalda mötesplatserna ses regelbundet för att dela med sig av bra initiativ, diskutera framsteg och utmaningar. Svenska Möten tar kontinuerligt fram utbildningar om hållbarhet med olika perspektiv både för kunder och medarbetare på olika nivåer. På de utvalda mötesplatserna får mötesdeltagarna uppleva olika typer av hållbarhetsinitiativ och kan på så vis få ny kunskap och nya idéer att föra vidare ut i samhället.

– Vi driver inte utvecklingen mot ett hållbarare samhälle om vi håller våra framsteg, initiativ och utmaningar för oss själva. Vi jobbar stenhårt med kompetenshöjning och kommunikation ut i organisationen och vidare till branschen och samhället i stort. Här får vi experthjälp av Simon Strandvik som gör ett fantastiskt jobb. Min förhoppning är att besökare på våra utvalda mötesplatser får med sig både kunskap och inspiration oavsett om det handlar om en häftig kompostmaskin eller en väldigt smakfull middag som visade sig vara vegetarisk, fortsätter Michael Schüller.

De utvalda mötesplatserna är transparenta kring hållbarhetsresan
Svenska Mötens utvalda mötesplatser jobbar för att nå Agenda 2030-målen, utifrån miljömässiga, sociala och ekonomiska perspektiv. De är alla miljömärkta och når dessutom upp till Svenska Mötens egna stränga krav. Många är aktiva med att kommunicera hållbara nyheter och initiativ i sina kanaler och Svenska Möten berättar på sin hemsida om arbetet med att jobba mot målen och ger exempel på konkreta leveranser.

– Alla anläggningar jobbar mot att nå målen, utifrån sina förutsättningar och alla är med på resan. Vi är helt transparenta och redovisar exempel på initiativ på vår hemsida. Eftersom alla mötesplatser är unika sätts en personlig prägel på verksamheten i stort, och på de hållbarhetsmål man fokuserar på. Vi vill verkligen vara en positiv kraft i förändringen, säger Michael Schüller.

Högbo Brukshotell satsar på hållbar odling och integration
I Sandviken ligger Högbo Brukshotell, en av Svenska Mötens utvalda anläggningar, omgivet av vattendrag och ett grönskande landskap. Hållbarhetsarbetet på bruket ger möjlighet att erbjuda närodlad mat. Här finns egna växthus samt hagar med lamm och grisar. Utöver det finns ett ysteri för ostproduktion, charkuteri med produktion av lufttorkade produkter och möjlighet till förädling av grönsaker samt bär. På bruket finns även ett eget bageri och ett vaktelhus med ankor. Med arbetskraft från andra länder har man fått ett värdefullt kunskapstillskott och samtidigt hjälpt människor in på arbetsmarknaden.

– Vi är stolta över vårt hållbarhetsarbete som ger oss möjlighet att erbjuda närodlad mat som samtidgit ger gastronomiska upplevelser i världsklass. På Högbo Brukshotell tror vi på mångfald och integration. Via kommunen fick vi hjälp med den kompetens vi behövde och nu har vi medarbetare från ett tiotal olika länder här på Högbo. Vi har fått duktiga kollegor samtidigt som vi bidrar till integrationen. Det känns väldigt bra, säger Tomas Lindqvist, VD på Högbo Brukshotell.

 

 

 


Om Svenska Möten

Svenska Möten är experter på möten och hjälper företag och organisationer att utvecklas genom att ta vara på kraften i det personliga mötet. Svenska Möten grundades 1981 och ägs gemensamt av över 130 mötesanläggningar runt om i Sverige. Samtliga anläggningar är certifierade utifrån höga kvalitetskrav och miljömärkta enligt Svanen eller Green Key. Svenska Möten är certifierade enligt ISO 9001 Kvalitetsledningssystem och ISO 14001 Miljöledningssystem.


Kontaktpersoner

Maria Skarve
Marknads- och Kommunikationschef
Maria Skarve