GU-F (grundutbildning för frivilliga)

För att kunna teckna ett avtal med Hemvärnet gör de frivilliga först en två veckor lång soldatutbildning, GU-F. Under den tiden får de lära sig vara soldat.