Våra medlemmar - lottor

Medlem, lotta, kan alla kvinnor som är folkbokförda i Sverige eller medborgare i Sverige bli, oavsett ålder. Gemensamt har vi en vilja att bidra till samhället.