2022-05-13 06:47Pressmeddelande

Demokratisk beredskap - lektionsunderlag för lärare

Ikon för tema om demokrati i skola och samhälleIkon för tema om demokrati i skola och samhälle i Svenska Lottakårens skolmaterial Demorkatisk beredskap.

Tillsammans med läraren Charlotta Granath har Svenska Lottakåren tagit fram ett material med lektionsförslag som stöd till skolans uppdrag att väcka intresse, skapa engagemang för arbete med demokrati och mänskliga rättigheter samt förbereda elever för ett aktivt medborgarskap.

Med utgångspunkt från fem olika teman ges förslag på färdig paketerade lektioner som består av faktakunskap, övningar och reflektioner. 

Temana är:

  • Mänskliga rättigheter och barnkonventionen
  • Källkritk och politik
  • Demokrati i skola och samhälle
  • Att försvara demokratin
  • Värderingar.

Materialet omfattar även Lottapoddens miniserie med samma namn Demokratisk beredskap med tillhörande lektionsförslag, samt guider kring upprättande av elevråd och genomförande av skolval. Till materialet hör en metodbank som kan användas fristående eller i de olika lektionerna.

En utgångspunkt i materialet är att alla står upp för och försvarar demokratin och att vi – du, jag och alla runt omkring oss – behöver träna demokrati.

Materialet är riktat till högstadiet och gymnasiet men kan lika gärna användas av föreningar i samband med en medlemsaktivitet. Materialet kan laddas ner kostnadsfritt från Svenska Lottakårens webbplats.

Om författaren till materialet: Charlotta Granath

Charlotta Granath är förstelärare i demokrati- och värdegrunds-frågor samt lärare på Stiftelsen Viktor Rydbergs gymnasium och på lärarutbildningen vid Södertörns högskola. Hon är skolambassadör för EU, styrelseledamot i Emerich fonden, medlem i Svenska Lottakåren och författare till böcker och undervisnings material om demokrati, mäns-kliga rättigheter, hållbar utveckling och digital kompetens.

 Om Svenska Lottakåren

Svenska Lottakåren är en ideell, allmännyttig och partipolitiskt obunden frivillig försvarsorganisation som ger kvinnor konkreta möjligheter att engagera sig i frågor som rör din och samhällets säkerhet, både nationellt och internationellt.


Kontaktpersoner

Kommunikatör
Maria Öst