2022-10-31 11:26Pressmeddelande

Stadsarkitekten: ”Bygg det ni ritar…”

Stadsarkitekt Torleif Falk i samtal med Emma Söderström, projektkavalkadens moderator och projektansvarig på SISAB.Stadsarkitekt Torleif Falk i samtal med Emma Söderström, projektkavalkadens moderator och projektansvarig på SISAB.

Det årliga erfarenhetsutbytet arkitekter emellan ringade in utmaningar och kloka lösningar. Där fanns också de dyra misstagen och stadsarkitektens starka uppmaning:

– Bygg det ni ritar och rita det ni kan bygga, sade stadsarkitekt Torleif Falk till Projektkavalkadens publik.

SISAB:s sjunde Projektkavalkad kunde återigen samla arkitektbranschen ”live” efter två år av digitala lösningar. Behovet och syftet är fortfarande detsamma, att lära av kollegor som kommit längre i sina projekt. Årets program bjöd på ett förskoleprojekt och en återuppbyggnad av en brandskadad skola. Plus stadsarkitekt Torleif Falk som berättade om stadens arkitekturpolicy och byggnadsordning (vinnare av Planpriset 2021).

– SISAB kommer att integrera stadens verktyg för gestaltning framöver och luta oss både mot Arkitekturpolicyn och Byggnadsordningen för att få tydligare och kanske förhoppningsvis snabbare processer med stadsbyggnadskontoret framöver. Detta var ett värdefullt tillfälle för oss att lära oss hur vi kan implementera det i våra processer, säger Anni Björkskog, arkitekt på SISAB och ansvarig för Projektkavalkaden.

Förskoleprojektet Kastanjen på Södermalm presenterades av Agneta Ran från Max Arkitekter samt Stuart Hope och Hannah Marschall från Tengbom. Resultatet är en väldigt uppskattad förskola som även nominerades till årets Stockholmsbyggnad 2022. Inledningsvis brottades projektet med stora utmaningar, som en tomt med kraftiga höjdskillnader, förorenad mark och berg som krävde sprängningsarbeten mitt i tätbebyggt område. Dessutom försenades projektet när de tvingades sänka takhöjden med 1,5 meter. ”Rita det vi kan bygga”, som sagt.

I Bredäng bygger SISAB återigen upp Slättgårdsskolan som tyvärr brandhärjats flera gånger. Erik Lantz från HMXW och Helene Wahlberg från AFRY presenterade även de lösningar när det ska byggas på en tomt med stora höjdskillnader. Projektansvariga Ingela Trolle Thor berättade om hur eleverna involverats i projektet och fått komma in med sina synpunkter och önskemål på den nya skolbyggnaden. Förhoppningen är att om eleverna involveras så stärks banden till skolan och minskar risken för ytterligare skadegörelse.

– Årets bästa arbetsdag! Stort tack för alla som delade med sig av sina lärdomar, alla som lyssnade och så ses vi igen nästa år, säger Anni Björkskog.

Årets presentationer finns här.

Anni Björklund (tredje från vänster i svart skjorta) och gänget som gjorde och Projektkavalkaden 2022 möjlig.

Anni Björkskog (tredje från vänster i svart skjorta) och gänget som genomförde Projektkavalkaden 2022.

 

Om Projektkavalkaden:

Projektkavalkaden startade som ett forum för SISAB:s anlitade arkitekter där man byter erfarenheter kring skolbyggandet i Stockholms stad. Processerna är långa, så istället för att invänta resultatet av de egna projekten lär vi från projekt som kommit längre i sin planering. Med tiden har även projektansvariga bjudits in, likaså landskapsarkitekter, berörda inom fastighetsavdelningen, projektledare och även antikvarier. Lite beroende på projektens karaktär. 

Vi har träffats och lyssnat på branschkollegor som berättat om sina projekt. Mellan projektpresentationerna har vi minglat med varandra. Under pandemin testade vi digital kavalkad och t.o.m. en filmfestival

 Om SISAB

SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, är ett kommunalt bolag inom koncernen Stockholm Stadshus AB. Vår målsättning är att erbjuda utbildningsmiljöer med kvalitet, sund ekonomi och långsiktig miljöhänsyn. Bolaget äger 600 förskolor, grundskolor och gymnasier i Stockholm, från Kista i norr till Farsta i söder. Totalt äger och förvaltar SISAB cirka 1,8 miljoner kvadratmeter, där mer än 200 000 människor vistas dagligen.