2021-12-09 06:50Pressmeddelande

SISAB säljer skolfastigheter till SBB

Västerholmsskolan i Skärholmen är en av de sju fastigheter som nu får en ny ägare i SBB. Foto: Ingemar EdfalkVästerholmsskolan i Skärholmen är en av de sju fastigheter som nu får en ny ägare i SBB. Foto: Ingemar Edfalk

Sju skolor/förskolor ingår i fastighetsportföljen och affären är värd 1,46 miljarder kronor. Kommunala skolfastighetsbolaget SISAB är nöjda med rekordaffären och att SBB tar över fastighetsägaransvaret.
­– Det känns tryggt att befintliga verksamheter får en ny långsiktig hyresvärd som kan samhällsfastigheter samtidigt som SISAB och staden får intäkter för att investera i nya kommunala skolor och förskolor, säger Joakim Larsson, stadsbyggnadsborgarråd i Stockholm.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) erbjuder alla befintliga hyresgäster hyresavtalsförlängningar så att deras verksamhet kan fortsätta som tidigare. Tillträdet är villkorat av att affären får grönt ljus av Stockholm Stadshus AB och kommunfullmäktige. SBB tar då över ägaransvaret i april 2022. SISAB säljer ett urval av fastigheter med privat verksamhet för att investera i framtida skol- och förskoleprojekt i kommunal regi.

Konsultbolaget Svefa har varit rådgivare till SISAB under hela affären och hanterat ett stort intresse från marknaden och kallar det överenskomna priset för ett rekord i segmentet och ett bevis på det stora intresset för samhällsfastigheter.

Denna affär tillsammans med förra månades försäljningar av Tensta gymnasium, och Gubbängens gymnasium till Hemsö respektive IES Skolfastigheter AB gör att staden och SISAB har fått in nära 1,9 miljarder kronor till kommande skolprojekt. Skolan i Tensta såldes för 149 Mkr och i Gubbängen landade köpesumman på 250 Mkr.

– Den här affären visar att intresset för samhällsfastigheter är mycket stort. Staden har ett fortsatt stort behov av elevplatser och nu har vi förstärkt kassan för att investera i våra kommunala verksamheter, säger Claes Magnusson.

Fastigheterna som ingår i portföljen som säljs till SBB:

Fastighetsbeteckning

Populärnamn

Största hyresgäst

Adress

Birgitta 3

Torpstugan förskola

Förskolan Torpstugan AB

Torpstugegränd 5

Bolmen 4

Årstagården

Kulturkrabaten förskolor AB

Bolmensvägen 26

Gångmattan 2

Riksbyskolan

Internationella Engelska skolan i Sverige, Bromma

Riksbyvägen 40-42

Karpdammen 2

Hässelby gymnasium

Internationella Engelska skolan i Sverige, Hässelby

Aprikosgatan 68,72,74

Likriktaren 1

Västbergaskolan

Västbergaskolan AB

Klensmedsvägen 2-6

Västerholmen 1

Västerholmsskolan

Västerholms friskola AB

Vårbergsvägen 41-43

Österholmen 1

Österholmsskolan

Västerholms friskola AB

Ekholmsvägen 41-43

 

 

 


Om SISAB

SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, är ett kommunalt bolag inom koncernen Stockholm Stadshus AB. Vår målsättning är att erbjuda utbildningsmiljöer med kvalitet, sund ekonomi och långsiktig miljöhänsyn. Bolaget äger 600 förskolor, grundskolor och gymnasier i Stockholm, från Kista i norr till Farsta i söder. Totalt äger och förvaltar SISAB cirka 1,8 miljoner kvadratmeter, där mer än 200 000 människor vistas dagligen.

Kontaktpersoner

Kommunikationschef
Thomas Pella Bergsell