2021-11-11 13:46Pressmeddelande

SISAB säljer skolfastighet i Gubbängen till IES

Exteriör av Engelska skolan i Gubbängen. Foto: Ingemar Edfalk.Exteriör av Engelska skolan i Gubbängen. Foto: Ingemar Edfalk.

SISAB säljer fastigheten, där i dag cirka 900 elever går i skola, till Internationella Engelska Skolan. De nya ägarna planerar att renovera fastigheten i Gubbängen, som är hem för Internationella Engelska Skolans allra första skola, IES Enskede.

– För SISAB:s del har det varit viktigt att hitta en seriös köpare. Med Internationella Engelska Skolan som ny ägare får vi kontinuitet för barn och personal samtidigt som SISAB och staden frigör resurser till investeringar i våra kommunala skolor och förskolor, säger Claes Magnusson, vd för SISAB.

Fastigheten Borrsvängen 13 i Gubbängen byter ägare från kommunala skolfastighetsbolaget SISAB till IES Skolfastigheter, ett helägt dotterbolag till Internationella Engelska Skolan i Sverige AB. Internationella Engelska Skolan har bedrivit verksamhet i fastigheten sedan 1998 och tar nu även över ansvaret som ägare.

– Det är glädjande att vi som hyresgäst får möjligheten att ta ansvar för att vidareutveckla den fastighet där IES Enskede haft sin hemvist i mer än tjugo år. Genom detta kommer skolan att kunna finnas kvar i samma lokaler under många årtionden framöver, säger Anna Sörelius Nordenborg som är vd för Internationella Engelska Skolan (IES).

Först på schemat står att se över och renovera den nyförvärvade fastigheten.

– Vi är en skola som har ett mycket långsiktigt perspektiv. Att vi själva blir fastighetsägare gör att vi kommer att kunna planera en renovering efter skolans förutsättningar. Det är prioriterat för oss, säger Jörgen Stenquist, som är vice vd på IES.

Bakgrund

Borrsvängen 13 byggdes i mitten av 1950-talet i regi av Stockholms folkskoledirektion. Fastigheten har inhyst IES Enskede sedan 1998. Kontraktet förnyades senast 2014 och går ut 2029. Köpet måste godkännas av Stockholms Stadshus AB:s styrelse och därefter Stockholms stads kommunstyrelse. Tillträde sker under första halvåret 2022.

Kontakt:

Christina Lucas, press manager IES: tel 070-6695979
Thomas Pella Bergsell, pressansvarig SISAB, 076-1243288


Om SISAB

SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, är ett kommunalt bolag inom koncernen Stockholm Stadshus AB. Vår målsättning är att erbjuda utbildningsmiljöer med kvalitet, sund ekonomi och långsiktig miljöhänsyn. Bolaget äger 600 förskolor, grundskolor och gymnasier i Stockholm, från Kista i norr till Farsta i söder. Totalt äger och förvaltar SISAB cirka 1,8 miljoner kvadratmeter, där mer än 200 000 människor vistas dagligen.


Kontaktpersoner

Kommunikationschef
Thomas Pella Bergsell