2021-11-11 07:25Pressmeddelande

SISAB säljer Tensta gymnasium till Hemsö

Exteriör av Tensta Gymnasium. Foto Ingemar Edfalk.Exteriör av Tensta Gymnasium. Foto Ingemar Edfalk.

Hemsö förvärvar fastigheten Lilla Tensta 1 som omfattar byggnaderna Tensta gymnasium och Tensta Träff av SISAB. Vid tillträdet påbörjar Hemsö en omfattande renovering för att varsamt återställa byggnaderna till toppskick. Visionen är att Tensta gymnasium återigen ska sjuda av liv och präglas av högkvalitativ utbildning.

De blåklassade byggnaderna ritades av arkitekten Gösta Uddén och är en blandning av modernism och traditionell asiatisk arkitektur. Skolan invigdes 1984 men står tom sedan 2019. I Tensta Träff finns i dag ett bibliotek samt föreningsverksamhet.

− Vi tror på Tensta och då är tillgången till god utbildning en nyckelfaktor för framtidstro och positiva livsval. Vår vision är att återupprätta Tensta gymnasium genom att skapa ett skolcampus med högkvalitativ utbildning där elever i alla åldrar och från hela Stockholm möts. Skola på dagen och föreningsliv på kvällen skapar trygghet med liv och rörelse under stor del av dygnet. Genom denna långsiktiga och stora investering i Tensta kan vi tillsammans med samarbetspartners göra stor skillnad för eleverna, deras familjer och samhället i stort, säger Nils Styf, vd, Hemsö.

− Vi är glada över att ha fått en så långsiktig och professionell köpare. Försäljningen innebär att lokalerna återigen kan fyllas med verksamheter som skapar liv och rörelse på platsen. Samtidigt frigör SISAB resurser som ska läggas på vår kärnverksamhet, som är att bygga och renovera kommunala skolor och förskolor. Detta gäller inte minst i Järva-området, säger Peter Jönsson (M), styrelseordförande, SISAB.

Tensta gymnasium och Tensta Träff omfattar drygt 21 000 kvadratmeter. Dialog med potentiella hyresgäster och det lokala föreningslivet pågår.

− Vår tanke är att grundskola, gymnasium och kanske även vuxenutbildning/högskoleutbildning ska inrymmas i lokalerna. Samtidigt eftersträvar vi en bred dialog med skoloperatörer och lokalsamhället. Det gäller även föreningslivet i Tensta Träff. Tenstabornas behov och önskemål är betydelsefulla, säger Nils Styf.

Förvärvet är villkorat av beslut i kommunfullmäktige som förväntas i början av 2022. Preliminärt tillträde är satt till mars 2022. Skolbyggnaden beräknas vara klar för inflyttning till höstterminen 2023.

För vidare information vänligen kontakta:
Hemsö:
Nils Styf, vd 08-501 170 01
Johan Einarsson, projektutvecklare 08-501 172 53
Åsa Thoft, kommunikationschef 08-501 170 57

SISAB
Thomas Pella Bergsell, kommunikationschef 08-508 470 10


Om SISAB

SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, är ett kommunalt bolag inom koncernen Stockholm Stadshus AB. Vår målsättning är att erbjuda utbildningsmiljöer med kvalitet, sund ekonomi och långsiktig miljöhänsyn. Bolaget äger 600 förskolor, grundskolor och gymnasier i Stockholm, från Kista i norr till Farsta i söder. Totalt äger och förvaltar SISAB cirka 1,8 miljoner kvadratmeter, där mer än 200 000 människor vistas dagligen.


Kontaktpersoner

Kommunikationschef
Thomas Pella Bergsell