2022-06-03 14:30Pressmeddelande

Sanningskommissionens ledamöter utsedda

Marie Persson Njajta, sammankallande i Sametingets styrgrupp för en sanningskommissionMarie Persson Njajta, sammankallande i Sametingets styrgrupp för en sanningskommission

Statsrådet Jeanette Gustafsdotter har i dag den 3 juni 2022 utsett ledamöterna till sanningskommissionen som ska granska statens övergrepp mot det samiska folket och enskilda samer. Detta innebär att kommissionen nu kan påbörja sitt viktiga arbete. Sametinget har under flera års tid arbetat med frågan om en sanningskommission. Den 3 november 2021 togs ett regeringsbeslut i frågan där direktiv antogs i samarbete med Sametinget. Därefter har en beredningsprocess pågått för tillsättande av ledamöter. 

Ledamöterna ska ingå i sanningskommissionen tillsammans med ordföranden Kerstin Calissendorff och ett sekretariat. Sanningskommissionen ska kartlägga och granska den gentemot samerna förda politiken i ett historiskt perspektiv fram till idag, och dess konsekvenser för det samiska folket. Kommissionen ska synliggöra och sprida kunskap om samernas erfarenheter och kommissionens slutsatser samt lämna förslag på åtgärder som bidrar till upprättelse och främjar försoning och ett livskraftigt samiskt samhälle. De ledamöter som utsetts besitter kompetens inom flera olika områden som är av vikt för kommissionens arbete. Till det kommer kommissionen själv att lägga upp sitt arbete samt samla in vittnesmål.

– Sametinget välkomnar dagens beslut. Det är en historisk dag. Äntligen har vi kommit till dagen att sanningskommissionen kan påbörjas, säger Sametingets styrelseordförande Håkan Jonsson.

Förordnandet av ledamöter har skett i nära dialog med Sametinget genom Sametingets styrgrupp. Styrgruppen består av representanter från alla sametingspartier och har arbetat intensivt med frågan den senaste tiden.

–Vi har arbetat länge för att ge sanningskommissionen så goda förutsättningar vi kan. Jag är tacksam för samarbetet inom Sametingets styrgrupp. För oss har det varit viktigt att få en bredd av kompetens bland ledamöter och att kommissionen har ett högt förtroende, säger Marie Persson Njajta, sammankallande för Sametingets styrgrupp för en sanningskommission.

Sametinget betonar att sanningskommissionen har ett stort och viktigt uppdrag.

– Det är en helt ny uppgift de har framför sig, och det är viktigt att kommissionen är öppen för alla vittnesmål som kommer in. Vi är väldigt nöjda över sammansättningen av ledamöter och ser fram emot kommissionens viktiga arbete, avslutar Marie Persson Njajta, sammankallande för Sametingets styrgrupp för en sanningskommission.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2025. 

Här ser du vilka ledamöterna är:

Anna-Lill Drugge, fil.dr. - ledamot
Gunlög Fur, professor - ledamot
Marie B Hagsgård, internationell expert - ledamot
Patrik Lantto, professor - ledamot
Marianne Liliequist, professor emerita - ledamot
Britta Marakatt-Labba, konstnär - ledamot
Bertil Marklund, fil.dr. - ledamot
Jonas Monié-Nordin, docent - ledamot
Ulf Mörkenstam, professor - ledamot
Mikael Svonni, professor emeritus - ledamot
Eivind Torp, docent - ledamot
Laila Susanne Vars, fil.dr. - ledamot

Länk till kulturdepartementets pressmeddelande

Kontakt

Håkan Jonsson
Sametingets styrelseordförande
070-372 10 10
hakan.jonsson@sametinget.se

Marie Persson Njajta
Sammankallande Sametingets styrgrupp för en sanningskommission
073-806 98 48
marie.persson.njajta@sametinget.se


Om Sametinget

Sametinget är både ett folkvalt organ och en statlig myndighet under regeringen. Det övergripande uppdraget är att bevaka samiska frågor och verka för en levande samisk kultur. De 31 ledamöterna i plenum utses genom allmänna val vart fjärde år. På Sametingets kansli arbetar ett 50-tal tjänstemän. Huvudkansliet finns i Kiruna. Lokalkontor finns i Jokkmokk, Tärnaby och Östersund.


Kontaktpersoner

Marie Persson Njajta
Styrelseledamot, sammankallande i Sametingets styrgrupp för en sanningskommission
Marie Persson Njajta