2022-03-22 17:55Pressmeddelande

Sametingets styrelse beklagar regeringsbeslut i Gállok-frågan

Håkan Jonsson, styrelseordförandeHåkan Jonsson, styrelseordförande

Sametingets styrelse beklagar tisdagens besked att regeringen nu beslutat bevilja Jokkmokk Iron Mines bearbetningskoncession för Kallak K nr 1 i hjärtat av Jåhkågasska sameby. Många goda argument har framförts men regeringen väljer att inte lyssna på urfolket samerna.

—Ändå var beslutet förväntat och förutsägbart med tanke på de signaler som tidigare kommit från näringsminister Karl-Petter Thorvaldsson, menar Sametingets styrelseordförande Håkan Jonsson.

—Styrelsen beklagar verkligen att regeringen i och med beslutet om att bevilja bearbetningskoncession öppnar upp för ännu en järnmalmsgruva i  norr, trots samernas motstånd och trots att flera tunga instanser har sagt nej, säger Håkan Jonsson.

Från samiskt håll har motståndet mot en gruva i Gállok varit en principfråga. En gruva innebär en exploatering av känsliga naturmarker, vilket både de berörda samebyarna och andra samer som jagar i området kommer att drabbas av. Regeringen säger sig ställa långtgående och unika villkor som bolaget måste följa för att motverka störningar på renskötseln. Efterlevnaden av dessa villkor sägs vara en förutsättning för bearbetningskoncessionen och för eventuella kommande tillstånd.

—Man säger sig ställa hårda krav på gruvbolaget men de känns mer som plåster på djupa sår, säger Sametingets styrelseordförande Håkan Jonsson. Ingen natur eller kultur kan någonsin ersättas med pengar.

—Att riksdagen nyligen antagit en lag om en konsultationsordning med samerna verkar bara ha varit en skenmanöver, anser Håkan Jonsson. Man försöker ge sken av att samer har något att säga till om, men så är det inte i verkligheten. Sveriges regering visar tydligt att gruvnäringen går före alla andra intressen.

Avslutningsvis meddelar Sametingets styrelseordförande Håkan Jonsson att Sametingets styrelse inte kommer att släppa frågan utan noga följa händelseutvecklingen.

Kontakt:
Håkan Jonsson
Styrelseordförande
Tel. 070-372 10 10
hakan.jonsson@sametinget.se

 

 


Om Sametinget

Sametinget är både ett folkvalt organ och en statlig myndighet under regeringen. Det övergripande uppdraget är att bevaka samiska frågor och verka för en levande samisk kultur. De 31 ledamöterna i plenum utses genom allmänna val vart fjärde år. På Sametingets kansli arbetar ett 50-tal tjänstemän. Huvudkansliet finns i Kiruna. Lokalkontor finns i Jokkmokk, Tärnaby och Östersund.


Kontaktpersoner

Håkan Jonsson
Styrelseordförande
Håkan Jonsson