2019-12-11 08:05Pressmeddelande

Vi lanserar ReStory - verktyget som analyserar kundens köpprocess

Varje år renoverar svenska hushåll sina hem för drygt 40 miljarder kronor. En ständigt föränderlig marknad ställer krav på aktörerna. Nya varumärken etableras och en framväxande e-handel förändrar köpbeteendena hos konsumenterna. Insikten om hur kunden agerar blir allt viktigare för att försvara och utöka sin marknadsposition.

Prognoscentret lanserar nu analysverktyget ReStory som syftar till att hjälpa den konsumentdrivna byggmarknaden att förstå hur kunderna agerar vid köp av produkter i samband med renoveringar i hemmet. Angreppssättet är kundens perspektiv; hur kunden har tänkt, känt och agerat. För att nå insikten om hur kunden resonerar tar vi utgångspunkt i inköpsprocessen. Genom den följer vi kunden från tanke till handling:

- ReStory fångar kundens tankar för att förstå vad som triggar en renovering eller ett köp av en produkt. Verktyget besvarar hur kunden använder sig av inspiration och information för att kunna närma sig ett beslut. Ett beslut som innebär att både värdera inköpsställen och varumärken mot varandra. Vidare berättas, var kunden handlade och vilket varumärke kunden till slut valde, hur mycket kunden handlade och till vilket pris, säger Johan Melbäck, försäljningschef på Prognoscentret AB.

Undersökningen genomförs via en riksrepresentativ webbpanel. Svaren samlas in löpande för att fånga in säsongsvariationer. Totalt svarar ca 2000 konsumenter per år på undersökningen. Kategorier som ingår är exempelvis kök, vitvaror, tak, fönster, målarfärg, dörrar, badrum, golv och förvaringslösningar, men tjänsten kommer successivt att utökas med fler branscher. Resultaten presenteras i en webbportal som uppdateras löpande.

- Jämför var produkterna säljs och bevaka konkurrenternas varumärken. Hur förändras kundernas beteende över tid? Häng med på resan med ReStory och följ de svenska hushållen från tanke till handling, säger Marcus Ulriksson, teknisk analytiker och utvecklare av ReStory

Vad kan analyseras i ReStory?  

  •  Försäljningskanaler
  •  Kommunikationskanaler
  •  Kommunikationsbudskap
  •  Marknadsandelar, snittköp och köpvolymer
  •  Jämförelser av varumärkets prestationer jämfört med konkurrenternas
  •  Kundernas nöjdhet med köpprocessen 

Läs mer om ReStory här: https://prognoscentret.se/restory/Om Prognoscentret

Prognoscentret erbjuder som oberoende marknadsanalysföretag strategiska, taktiska och operativa beslutsunderlag till aktörer inom den nordiska byggbranschen. Företaget har idag flertalet av marknadens ledande aktörer som kunder. Med varierande analyser och undersökningsmetoder tillgodoses behov och önskemål inom såväl producent- och entreprenadled som inom handel, bank och consulting. Prognoscentret är Sveriges och Norges representanter i Euroconstruct® och har därigenom en unik tillgång till information om motsvarande marknader i hela Europa.

Kontaktpersoner

Johan Melbäck
Försäljningschef
Johan Melbäck