2019-06-13 09:26Pressmeddelande

Den fysiska butiken fortsatt viktig för färgköparen

Vi har undersökt hur färgkonsumenten inhämtar information inför ett köp jämfört med hur den generella byggvarukonsumenten agerar. Resultaten visar tydligt att besök i den fysiska butiken utgör den viktigaste källan för produktjämförelser, inspiration och rådgivning.    

Informationsinsamlingen är den fas i inköpsprocessen då konsumenter inhämtar inspiration och värderar produkter utifrån pris, varumärke och design. När hushåll ska inhandla färg för målning av bostaden eller fritidshuset är informationsinsamling ett synnerligen viktigt steg i inköpsprocessen eftersom bedömningen av olika kulörer och färgers egenskaper kan upplevas som komplex.

För byggvaruprodukter generellt där en hög andel av köpen idag sker online är hemsidor nästan en lika viktig källa för informationsinhämtning som besök i butik. När det gäller inköp av färg sker fortsatt majoriteten av köpen i fysiska butiker och kunden vill också i större utsträckning komma i kontakt med kunnig personal för råd och tips.

Diagrammet beskriver de främsta informationskällorna som hushåll använder vid inköp av färg och byggvaror generellt.

Diagrammet beskriver de främsta informationskällorna som hushåll använder vid inköp av färg och byggvaror generellt.

Undersökningen visar att färgkunden tycker att färgbutiker presterar bättre än byggvaruhandlare avseende information och graden av inspiration. Trots att majoriteten av färgköpen sker i butik ser vi också att andelen hushåll som söker information om målning på webben har ökat kraftigt de senaste åren. Inte helt oväntat är det de yngre målgrupperna som står för förändringen. Vanligaste källan på webben är återförsäljarnas hemsidor följt av färgvarumärkenas egna hemsidor. Vid analys av byggvaruprodukter generellt skiljer sig detta då även prisjämförelsehemsidor som pricerunner.se, prisjakt.se m.fl. har stor betydelse.

Oavsett hur e-handeln utvecklas i färgbranschen så kommer den fysiska butiken troligtvis att ha en fortsatt avgörande roll. Köpet är tämligen komplext och kunden har ett behov av att rådfråga personalen i butiken. Samtidigt ser vi att de yngre målgrupperna kommer in med ett annat beteende med krav på digital produktinformation och möjlighet till dialog med återförsäljaren. Vi ser också att det finns skillnader mellan olika färgprodukter. Hushållen inhämtar betydligt mer information på webben avseende invändig målning än utvändig målning – ett inte så förvånande resultat då utvändig målning kräver mer rådgivning kring färgers beständighet och egenskaper.   

Ovanstående analys baseras på Prognoscentret nya tjänst ReStory – en webbapplikation som samlar in data om tusentals svenska hushålls inköp av byggvaror för hemmet. Hushållen har besvarat frågor om samtliga faser i inköpsprocessen (1) Behovsfasen (2) Informationsinsamlingen (3) Värdering av olika alternativ (4) Köpet (5) Utvärdering av köpet. ReStory undersöker löpande mängder av olika branscher t.ex. kök, badrum, garderober, dörrar, fönster, färg, vitvaror och isolering. Läs mer på www.prognoscentret.se/restory

 

 Om Prognoscentret

Prognoscentret erbjuder som oberoende marknadsanalysföretag strategiska, taktiska och operativa beslutsunderlag till aktörer inom den nordiska byggbranschen. Företaget har idag flertalet av marknadens ledande aktörer som kunder. Med varierande analyser och undersökningsmetoder tillgodoses behov och önskemål inom såväl producent- och entreprenadled som inom handel, bank och consulting. Prognoscentret är Sveriges och Norges representanter i Euroconstruct® och har därigenom en unik tillgång till information om motsvarande marknader i hela Europa.

Kontaktpersoner

Patric Lindqvist
VD
Patric Lindqvist
Johan Melbäck
Försäljningschef
Johan Melbäck