2019-04-11 06:30Pressmeddelande

Golvmarknaden vänder ned

Den svenska byggmarknaden har ökat starkt under de senaste åren men i fjol bröts trenden. Trendbrottet har även påverkat golvmarknaden där tillväxten avtagit och i år förväntar vi oss att den sjunker för första gången sedan 2013. 

Tillväxten i golvmarknaden har under de senaste åren mattats av och under 2018 uppgick den till 2 procent. Svagast utvecklades hushållens renoveringar som även i år fortsätter sin kräftgång. Under 2019 förväntar vi oss att golvmarknaden går tillbaka då nybyggnation minskar samtidigt som renoveringsmarknaden visar svag tillväxt.

- Utvecklingen varierar däremot mellan olika material. Vår prognosmodell för golv indikerar exempelvis att Laminat går lite starkare än vad plastmattor och parkettgolv gör säger Prognoschef Thomas Ekvall på Prognoscentret.Om Prognoscentret

Prognoscentret erbjuder som oberoende marknadsanalysföretag strategiska, taktiska och operativa beslutsunderlag till aktörer inom den nordiska byggbranschen. Företaget har idag flertalet av marknadens ledande aktörer som kunder. Med varierande analyser och undersökningsmetoder tillgodoses behov och önskemål inom såväl producent- och entreprenadled som inom handel, bank och consulting. Prognoscentret är Sveriges och Norges representanter i Euroconstruct® och har därigenom en unik tillgång till information om motsvarande marknader i hela Europa.


Kontaktpersoner

Patric Lindqvist
Affärsområdeschef marknadsinsikt
Patric Lindqvist
Johan Melbäck
Försäljningschef
Johan Melbäck