2022-10-14 06:00Pressmeddelande

Myresjöhus har starkast varumärke bland Sveriges småhustillverkare

Enligt en nyligen publicerad undersökning genomförd av marknadsanalysföretaget Prognoscentret är Myresjöhus den småhustillverkare med starkast varumärke. 

I juni 2022 svarade 1248 personer ur allmänheten samt 884 personer som köpt hus under det senaste året på frågor kring 17 olika varumärken på småhusmarknaden. Undersökningen visar att Myresjöhus är den småhustillverkare som har starkast varumärke bland allmänheten, följt av Eksjöhus och Älvsbyhus. När frågan ställdes till gruppen husköpare, som alltså i närtid utvärderat och anlitat olika småhusföretag, placerar sig Myresjöhus i topp även där tätt före Fiskarhedenvillan.

- Vilken glädje och stolthet i att Myresjöhus återigen toppar denna mätning. Varumärkets 95-åriga historia och långsiktigheten som vi har med OBOS i ryggen gör att vi kan fortsätta att erbjuda våra kunder det trygga och personliga husköpet, även under utmanande förutsättningar i form av stigande räntor och ökande energipriser, säger Jimmy Bäckstrand, operativ chef för Myresjöhus och SmålandsVillan.  


- Småhusmarknaden har verkligen gått bra efter pandemin och andelen nybyggda hus ökade med 15% under 2021. Precis som för marknaden i stort gör nu det tuffa ekonomiska läget att konkurrensen om kunderna hårdnar. I den fragmenterade småhusmarknaden är därför kännedomen om företaget och varumärkets värde en viktig faktor för att inte tappa marknadsandelar och/eller lönsamhet när förutsättningarna blir tuffare, säger Magnus Olsson, ansvarig för Prognoscentrets varumärkesmätningar. 

Undersökningen visar också att ett starkt varumärke inte är synonymt med en tydlig profil eller position. Det är främst de som köpt hus som är tillräckligt insatta för att se skillnaden mellan varumärken och det är framför allt kopplat till design där det upplevs en tydlig skillnad mellan varumärkena. Movehome har tagit en tydlig position gällande området digitala verktyg, medan exempelvis miljömedveten och hållbar är en position som inget varumärke har tagit ännu. 

Om undersökningen

Varumärkesmätningen för småhusbranschen är en årlig mätning som lanserades i juni 2021 och omfattar Sveriges samtliga småhustillverkare. Resultatet från årets mätning baseras från 1248 personer ur allmänheten och 884 svar från personer som byggt hus under det senaste året. Undersökningen omfattar en kartläggning av varumärkeskännedom och -styrka (Brand Equity) samt varumärkenas positionering. I tillägg inkluderas marknadsandelar och medieinvesteringar

Brand Equity är ett mått på ett varumärkes styrka som omfattar fyra perspektiv: (1) Hur väl människor känner till varumärket och (2) kan associera varumärket med olika egenskaper, (3) vilken kvalitet varumärket anses ha och (4) sannolikheten att välja varumärket vid ett köp.Om Prognoscentret

Prognoscentret erbjuder som oberoende marknadsanalysföretag strategiska, taktiska och operativa beslutsunderlag till aktörer inom den nordiska byggbranschen. Företaget har idag flertalet av marknadens ledande aktörer som kunder. Med varierande analyser och undersökningsmetoder tillgodoses behov och önskemål inom såväl producent- och entreprenadled som inom handel, bank och consulting. Prognoscentret är Sveriges och Norges representanter i Euroconstruct® och har därigenom en unik tillgång till information om motsvarande marknader i hela Europa.


Kontaktpersoner

Magnus Olsson
Marknadsanalytiker
Magnus Olsson