2022-02-11 11:05Pressmeddelande

Bra Hus är småhusleverantören med nöjdast kunder 2021

Under fredagens NKI-seminarium för Sveriges bostadsutvecklare och småhusleverantörer presenterade marknadsanalysföretaget Prognoscentret företagen med högst kundnöjdhet 2021.

Småhusleverantören Bra Hus vinner i klassen för styckebyggda småhus med ett NKI-värde på 80. På andra och tredje plats återfinns Eksjöhus och Älvsbyhus med ett NKI-värde på 76 resp. 74.

Medelgod kundnöjdhet i branschen
Branschindex för styckebyggda småhus landar under 2021 på 71. Detta innebär att småhusköparna över lag är nöjda, enligt den internationellt etablerade NKI-skalan. Motsvarande värde 2020 var 72, vilket innebär att nöjdheten i praktiken är oförändrad. 

- Nu har vi mätt nöjdhet bland småhusköpare under ett antal år och vi kan se en mycket positiv utveckling bland företagen som ingår i undersökningen. I snitt förbättrar man sitt NKI-värde med åtta enheter på tre år, säger Erika Knutsson, NKI-ansvarig marknadsanalytiker.

Pålitlighet är vägen till högre nöjdhet
Det är framför allt företagens pålitlighet, i form av att t.ex. hålla allt man lovar, minimera och hantera fel i husen samt att ha tydliga rutiner, som påverkar hur nöjd köparen blir. Även den personliga servicen och kvaliteten på utförda hantverksarbeten bidrar tydligt till kundnöjdheten. 

- Huset har köparna själva valt och utformat vilket gör att husets fördelar snarare ses som köparens eget verk än småhusleverantörens förtjänst. Det innebär att husets grundläggande kvaliteter har mindre påverkan på hur nöjd man är med sin småhustillverkare. För att få nöjdare kunder behöver branschen arbeta för en mer pålitlig service som innebär tydlighet och trygghet genom hela köpprocessen, fortsätter Erika Knutsson. 

Prognoscentrets NKI-undersökning bland Sveriges småhusleverantörer genomförs i samarbete med 18 aktörer och bygger 2021 på cirka 1 800 svar från köpare av småhus. Prognoscentrets branschmätning följer allmän praxis inom nöjdhetsmätningar och resultaten är därmed jämförbara med NKI-värden från t.ex. Svenskt Kvalitetsindex. Om Prognoscentret

Prognoscentret erbjuder som oberoende marknadsanalysföretag strategiska, taktiska och operativa beslutsunderlag till aktörer inom den nordiska byggbranschen. Företaget har idag flertalet av marknadens ledande aktörer som kunder. Med varierande analyser och undersökningsmetoder tillgodoses behov och önskemål inom såväl producent- och entreprenadled som inom handel, bank och consulting. Prognoscentret är Sveriges och Norges representanter i Euroconstruct® och har därigenom en unik tillgång till information om motsvarande marknader i hela Europa.


Kontaktpersoner

Ellinor Lindström
vd
Ellinor Lindström
Erika Knutsson
Marknads- och utvecklingschef
Erika Knutsson