2021-09-24 08:01Pressmeddelande

Myresjöhus har starkast varumärke bland Sveriges småhustillverkare

Enligt en nyligen publicerad undersökning genomförd av marknadsanalysföretaget Prognoscentret är Myresjöhus den småhustillverkare med starkast varumärke bland allmänheten. När frågan endast ställs till de som nyligen byggt hus placerar sig även Fiskarhedenvillan i topp.  

I juni 2021 tillfrågades 1506 personer ur allmänheten samt 844 personer som nyligen byggt hus om sina kunskaper kring 17 olika varumärken på småhusmarknaden. Undersökningen visar att Myresjöhus är den småhustillverkare som har starkast varumärke bland allmänheten, följt av Eksjöhus och Älvsbyhus. När frågan ställdes till gruppen husköpare, som alltså i närtid utvärderat och anlitat olika småhusföretag, placerar sig även Fiskarhedenvillan i topp.

Brand equity-värden för 17 småhustillverkare som ingår i Prognoscentrets varumärkesmätning.

Brand equity-värden för 17 småhustillverkare som ingår i Prognoscentrets varumärkesmätning.

 

Magnus Olsson, ansvarig för Prognoscentrets varumärkesmätningar, kommenterar:

”Under det senaste året har efterfrågan på villor ökat kraftigt vilket många småhusföretag vittnat om. Under årets första två kvartal ökade antalet påbörjade fristående småhus med 27 procent jämfört med samma period året innan. Den expansiva småhusbranschen är enormt spännande just ur ett varumärkesperspektiv. På marknaden finns flera jämnstora aktörer som konkurrerar om kunderna. Dock har många av företagen en stark förankring till en viss ort eller region och vi kan därför se stora lokala skillnader i hur varumärkena presterar i mätningen.”

Undersökningen visar också att ett starkt varumärke inte är synonymt med en tydlig profil eller position. Undersökningsdeltagarna fick svara på sju positioneringsfrågor om t.ex. kvalitet, design, miljöprofil och standard. Resultaten visar att allmänheten har svårt att skilja de olika varumärkena åt gällande dessa aspekter. Husköpare kunde, inte helt oväntat, se större skillnader mellan varumärkena. Till exempel särskiljer sig Willa Nordic i fråga om innovation och design medan Movehome utmärker sig på området digitala verktyg.


Om undersökningen

Varumärkesmätningen för småhusbranschen är en årlig mätning som lanserades i juni 2021 och omfattar Sveriges samtliga småhustillverkare. Resultaten från den första undersökningen baseras på svar från 1506 personer ur allmänheten och 844 svar från personer som byggt hus under de senaste två åren. Undersökningen omfattar en kartläggning av varumärkeskännedom och -styrka (Brand Equity) samt varumärkenas positionering. I tillägg inkluderas marknadsandelar och medieinvesteringar

Brand Equity är ett mått på ett varumärkes styrka som omfattar fyra perspektiv: (1) Hur väl människor känner till varumärket och (2) kan associera varumärket med olika egenskaper, (3) vilken kvalitet varumärket anses ha och (4) sannolikheten att välja varumärket vid ett köp.Om Prognoscentret

Prognoscentret erbjuder som oberoende marknadsanalysföretag strategiska, taktiska och operativa beslutsunderlag till aktörer inom den nordiska byggbranschen. Företaget har idag flertalet av marknadens ledande aktörer som kunder. Med varierande analyser och undersökningsmetoder tillgodoses behov och önskemål inom såväl producent- och entreprenadled som inom handel, bank och consulting. Prognoscentret är Sveriges och Norges representanter i Euroconstruct® och har därigenom en unik tillgång till information om motsvarande marknader i hela Europa.


Kontaktpersoner

Magnus Olsson
Marknadsanalytiker
Magnus Olsson