2021-04-23 06:45Nyheter

Stark start för bostadsbyggandet 2021

Bostadsbyggandet ökade med 12 procent under 2020, en nivå ingen kunnat tänka sig för ett år sedan. Det var flerbostadshusen som stod för hela ökningen, där antalet påbörjade bostäder ökade med 15 procent under 2020. Småhusbyggandet minskade däremot med 2 procent, men bör öka detta år.

Vi har nu fått in statistiken för början av 2021 och kan se att bostadsbyggandet fortsätter att växla upp. Byggstarterna har hittills (t.o.m. februari) ökat med 36 procent jämfört med samma period förra året. Det är främst antalet påbörjade flerbostadshus som ökat (43%), men även byggstarterna av småhus är fler i år jämfört med samma period i fjol (11%). Det bör tilläggas att den ökning vi ser i byggstarter inte är ett resultat av låga nivåer i början av 2020 – vilket skulle kunna ge en missvisande bild av utvecklingen. Antalet påbörjade bostäder hittills i år är även högre än de nivåer vi såg under samma period 2019.

Ta del av hela byggstatistiken här.Om Prognoscentret

Prognoscentret erbjuder som oberoende marknadsanalysföretag strategiska, taktiska och operativa beslutsunderlag till aktörer inom den nordiska byggbranschen. Företaget har idag flertalet av marknadens ledande aktörer som kunder. Med varierande analyser och undersökningsmetoder tillgodoses behov och önskemål inom såväl producent- och entreprenadled som inom handel, bank och consulting. Prognoscentret är Sveriges och Norges representanter i Euroconstruct® och har därigenom en unik tillgång till information om motsvarande marknader i hela Europa.