2021-04-13 06:55Pressmeddelande

Johan Grip ny chefsekonom på Prognoscentret

Johan Grip, chefsekonom, PrognoscentretJohan Grip, chefsekonom, Prognoscentret

Johan Grip har den 1 april tillträtt som Prognoscentrets chefsekonom. Johan kommer närmast från Riksbanken där han arbetat på avdelningen för finansiell stabilitet med att analysera bl.a. bostads- och fastighetsmarknaden. Johan har tidigare även arbetat vid Finansdepartementet samt vid Europeiska Centralbanken i Frankfurt am Main.

- Jag är enormt glad över att få presentera Johan Grip i Prognoscentrets nyinstiftade roll som chefsekonom och hälsar honom varmt välkommen. Johan har djup kunskap om de områden som är centrala för kvaliteten i våra analyser och vi är trygga med att han utifrån sin bakgrund i Riksbanken och Finansdepartementet kommer att kunna tillföra värdefulla insikter för att stärka våra kunders affärer. Johan kompletterar vårt nordiska byggmarknadsteam på ett utmärkt sätt och kommer även att bidra till vår synlighet och stärka vårt varumärke i Sverige, säger Patric Lindqvist, VD på Prognoscentret.

Det nordiska byggmarknadsteamet i Prognoscentret och Prognosesenteret består idag av nio makroekonomer och analytiker. Enheten ansvarar för analyser och prognoser till byggmarknadens olika aktörer. Johan Grip kommer att leda teamet i Stockholm.   

- De senaste åren har jag ägnat mycket tid åt frågor som rör bostadsmarknaden, fastighetsmarknaden och den utlåning som är kopplad till dessa marknader. Min egen forskning var mer inriktad mot penningpolitik men den röda tråden i allt jag gör är att jag gärna arbetar empiriskt. Utifrån min bakgrund och erfarenhet kommer jag ansvara för att utveckla Prognoscentrets analyser och prognoser relaterat till byggmarknadens olika delsegment. Det handlar inte bara om hur vi tar fram analyserna utan även hur vi kan kommunicera dem på bästa sätt. Eftersom Prognoscentret verkar både i en nordisk och en europeisk kontext, blir det också spännande att försöka lyfta fram de olika länders förutsättningar och sätt att hantera de utmaningar som finns avseende byggmarknaden. Prognoscentret är ett innovativt företag med många olika infallsvinklar mot en stor och samhällsviktig bransch och min förhoppning är att jag, tillsammans med mina kollegor, ska kunna bidra till samhällsdebatten med en pedagogisk och objektiv röst i frågor med koppling till byggmarknaden, säger Johan Grip, nytillträdd chefsekonom på Prognoscentret.Om Prognoscentret

Prognoscentret erbjuder som oberoende marknadsanalysföretag strategiska, taktiska och operativa beslutsunderlag till aktörer inom den nordiska byggbranschen. Företaget har idag flertalet av marknadens ledande aktörer som kunder. Med varierande analyser och undersökningsmetoder tillgodoses behov och önskemål inom såväl producent- och entreprenadled som inom handel, bank och consulting. Prognoscentret är Sveriges och Norges representanter i Euroconstruct® och har därigenom en unik tillgång till information om motsvarande marknader i hela Europa.


Kontaktpersoner

Patric Lindqvist
Affärsområdeschef marknadsinsikt
Patric Lindqvist