2024-04-08 14:51Pressmeddelande

2 veckor kvar till Värnpliktskongressen!

Det vankas värnpliktskongress!

Om två veckor inleds 2024 års Värnpliktskongress! 100 ombud från alla sveriges utbildande förband samlas för att disskutera värnpliktspolitik och rösta fram fem nya ledamöter som ska utgöra Pliktrådet 24/25.

Några talare som kommer vara på plats i år:

- Försvarsminister Pål Jonsson

- Överbefälhavaren Micael Bydén

- Generaldirektör för Plikt- och prövningsverket Christina Malm

Vill du komma dit och rapportera? Hör av dig till Annie Hugosson, ansvarig Värnpliktskongressen 2024, för att få tider och plats, kontaktuppgifter nedan. 

Försvarsmakten lyssnar- vad säger du?

 Om Pliktrådet

Pliktrådet företräder landets totalförsvarspliktiga under grundutbildning. Pliktrådet består av fem ledamöter som väljs av värnpliktiga ombud på värnpliktskongressen. Medinflytandet för pliktpersonalen i totalförsvaret regleras i förordning och syftar till att utveckla grundutbildningsverksamheten och tillvarata de totalförsvarspliktigas intressen och rättssäkerhet.


Kontaktpersoner

Alice Nilsson
Ordförande
Alice Nilsson
Annie Hugosson
Ledamot, ansvarig Värnpliktskongressen 2024
Annie Hugosson