2024-03-05 16:17Nyheter

"Jag hoppas ingen annan behöver uppleva detta så tidigt in på deras värnplikt"

Värnpliktig i skogen som sitter på stridspackningFoto: Erik Rehnberg

 

Mellan januari och december 2023 utbildas över 10 000 ungdomar för grundutbildning med värnplikt. Pliktrådet, det centrala medinflytandeorganet för totalförsvarspliktiga under grundutbildning, verkar för att varje individ vid inskrivning ska placeras på rätt plats med rätt information. Någon som inte fick korrekt information är 20 åriga göteborgaren Leonardo Sundström Esperi.  

Leonardo gör sin grundutbildning på Försvarsmedicincentrum i Göteborg. Han sökte frivilligt till utbildningen då familj och vänner motiverat honom. Under den grundläggande militära utbildningen (GMU) var utbildningen som för många, intensiv och stressig, men när det var dags för befattningsutbildning stod Leonardo utan befattning i fem veckor. I en långdragen rockad har han flyttats mellan fyra olika befattningar.  

"Det var inte det bästa första intrycket jag fick av värnplikten om man säger så"

I en intervju med Pliktrådet berättar Leonardo sin sida av händelsen.  

Hej Esperi! Vill du berätta lite om dig själv? Hur kommer det sig att du gör värnplikt?  

"Mitt namn är Leonardo Sandström Esperi. Jag är född och uppväxt i Göteborg. Anledningen till att jag sökte till värnplikten är tack vare kompisar och familj som gett mig intryck. Jag blev först inte antagen till mönstring när mönstringsbrevet skickades ut för jag var skadad, men sen sökte jag igen på nytt. Jag sökte för att jag ville stärka både psyket och kroppen."

Andra gången gillt. Med en frivillig ansökan skrevs Leonardo in för befattning som Kockgruppchef. Han berättar om upplevelsen att rycka in till ett helt nytt liv med nya förhållningssätt och regler som stressig men rolig.  

"Det är väl lite så alla berättar i början om värnplikten. Allt är nytt och man ska lära sig gå igen. Pulsen var hög, men det var också väldigt kul att vara inne i det. Men det var såklart annorlunda från det civila livet."

Den 26 september 2023 besökte Pliktrådet Göteborgs Garnison. Då berättade Leonardo hur han vid tillfället för besöket inte hade någon befattning. I efterhand berättade han för Pliktrådet vad som hänt. 

"Jag var Kockgruppchef från början, men när jag ryckte in tog dem bort hela den befattningen. Då fanns det två befattningar att välja mellan: Radiolänksoldat och sjukvårdare. Då hade det blivit fullt på sjukvård och jag blev då radiolänkförare."

Men utan ett körkort får man inte placeras på någon fordonsbefattning inom Försvarsmakten - något som inskirvningskordinatorn uppenbarligen missat. Detta visste Leonardo, och när han skickades på hälsotester hos Försvarshälsan berättade han att han saknade B-körkort.  

"Då fick de ringa in till Plikt- och prövningsverket och kolla om jag var behörig att ta körkort genom Försvarsmakten och jag fick vänta i alla fall 2 veckor", förklarar han.  

Svaret dröjde till ett nej.  

"Sen gick det ytterligare tre veckor innan jag fick en ny befattnings som stabsassistent, sen gick det en vecka igen efter det så blev jag sambandsledningsbefäl", fortsätter han. 

Det finns förhållningsregler kring hur ett befattningsbyte ska ske och hur berörd individ måste godkänna ändringen. Hur gick det till för dig? 

"Det var ju stressigt, och hoppas inte att det ska hända någon. Hela grejen med det var ju också att jag skrev på papper om befattningsbyten där det skulle bli spikat. Då skulle det vara gällande. Men då kom de liksom och rev pappret och sa du kommer inte bli detta ändå. Mitt förtroende brast lite där."

Efter att Pliktrådet ställer frågan om han hade fått någon förklaring om vad som hade hänt dröjde svaret några sekunder.  

"Det som var stökigt i detta var att jag gick varje vecka och frågade plutonchefen om vad som händer, men de visste ju inte så mycket heller. Jag fick också höra av ett befäl att jag kunde bryta utbildningen efter GMU:n och komma tillbaka något annat år. Det ville jag verkligen inte. Jag ville inte vara här i tre månader för att sedan avbryta och komma tillbaka ett halvår senare." 

När Pliktrådet åter igen besökte Göteborgs Garnison den 9 januari möts dem av en betydligt mer munter Leonardo som fått befattning som sambandsledningsgruppchef. Han hade nu utbildats inom befattningen i nästan tre månader.  

"Det är såklart inte det jag ville ha från början, men om man säger i stort är jag inte jättenöjd. Men jag kan inte klaga för jag har det bra under utbildningen", berättar Leonardo.  

Efter en stunds samtal gör Leonardo en återblick till det som skedde. I efterhand är hans åsikter kring händelserna tydliga.  

"Jag ser det ju på samma sätt fortfarande att det var skumt det som hände. I slutändan löste det sig men stressen jag hade i princip hela eller i alla fall halva GMU:n gjorde att jag tvekade lite på hur yrket var. Just det att man kände sig inte riktigt omhändertagen eller tänkt på. Det var alltid jag som behövde gå och leta information. Jag hoppas ingen annan behöver uppleva detta så tidigt in på deras värnplikt, eller över huvud taget för den delen", avslutar Leonardo.  

Trots incidenten kring befattningsbytet har Leonardo en god allmän upplevelse om sin utbildning. Han har valt att söka vidare inom Försvarsmakten efter grundutbildningen. Med sitt deltagande i intervjun hoppas han kunna bidra till medvetenhet och till att stärka andra värnpliktiga som varit med om samma sak.  

Pliktrådet verkar för att varje individ vid inskrivning ska få rätt information. Leonardos berättelse, tillsammans med andra värnpliktigas är ett tydligt tecken på att det finns arbete kvar att göra. Efter Pliktrådets egen kartläggning visar det sig att på 22 av 29 förband har värnpliktiga fått inkorrekt information om sin utbildning. Försvarsmakten måste tillse att individen ges korrekt information vid inskrivning för att pliktlagens legitimitet ska upprätthållas. 

Pliktrådet vill tacka Esperi för medverkan i intervjun och för att han hjälper till att sprida medvetenhet om problemet  

Har du upplevt något liknande? Hör av dig till Alice Nilsson på alice.nilsson@pliktradet.se 

Skribent: Alice Nilsson Om Pliktrådet

Pliktrådet företräder landets totalförsvarspliktiga under grundutbildning. Pliktrådet består av fem ledamöter som väljs av värnpliktiga ombud på värnpliktskongressen. Medinflytandet för pliktpersonalen i totalförsvaret regleras i förordning och syftar till att utveckla grundutbildningsverksamheten och tillvarata de totalförsvarspliktigas intressen och rättssäkerhet.


Kontaktpersoner

Alice Nilsson
Ordförande
Alice Nilsson