Pressrum


Senaste nyheterna

Om Paper province

Paper Province är ett världsledande företagskluster med fokus på skoglig bioekonomi. Vi ägs och drivs av mer än 100 medlemsföretag. Klustret är baserat i Karlstad och verkar främst i mellersta Sverige i och i närheten av Värmland och Dalarna, men även nationellt och globalt. Tillsammans med medlemsföretagen jobbar vi för hållbar utveckling med fokus på innovation, kompetensförsörjning, internationalisering och regional kraftsamling.

Kontakter

Sandra Sundbäck
vd
Sandra Sundbäck
Annica Åman
Kommunikationsansvarig
Annica Åman
Malin Hildén
Kommunikatör
Malin Hildén
Marja Wängestam
Kommunikatör
Marja Wängestam
Paul Nemes
Vice vd
Paul Nemes
Annelie Persson
Annelie Persson
  • 076 712 3245