2023-12-05 09:29Pressrelease

AI – ett tydligt tema i höstens omgång av Innovationsidén

Händer planterar växt

AI för bygglov, beslut och styrning. AI är en tydlig trend bland de sökande i innovations-programmet Smart Built Environments senaste utlysning ”Innovationsidén”. Bland de 9 beviljade projekten finns också en kompass för hållbarhet, automation för säker arbetsmiljö, öppna byggsystem, digital trädvård och mycket mer.

Nu finns nio nya innovationsidéer att lära känna i Smart Built Environment. Projekten beviljas 4,3 miljoner kronor i stöd och har ett lika stort belopp i samfinansiering från sektorn.

Syftet med utlysningen Innovationsidén är att öka möjligheterna för framför allt små och medelstora företag och kommuner att utveckla idéer som kan leda till nya innovationer. I höstens omgång blir det tydligt att utlysningen, som beviljar kortare projekt och mindre summor, gärna möter upp aktuell utveckling.

– Det är kul att se hur väl projekten i Innovationsidén relaterar till tydliga trender både i sektorn och vår omvärld. Tre av projekten nämner AI redan i titeln och många lyfter också andra högaktuella ämnen. Projekten visar digitaliseringens möjligheter på många sätt, både vad det gäller att nå hållbarhetsmålen och för att öka smidigheten och säkerheten i sektorn, säger Kristina Gabrielii, programchef för Smart Built Environment.   

Nästa omgång av Innovationsidén öppnar 15 februari 2024 och även denna gång kan den som är intresserad av att söka medel få coachning. Coachningen är en möjlighet att få sin idé prövad av erfarna coacher och få rådgivning som kan utveckla idéer inför ansökan.

Beviljade i innovationsidén hösten 2023

Digitalisering av ledningsanvisning
Gösta Malmqvist, Eningo AB

Hållbarhetskompassen: ett digitalt ledningsverktyg för hållbarhetsstyrning, organisationsutveckling och hållbar tillväxt
Tony Apéria, The Nordic Brand Company AB

Modell för nätverksdrivet industriellt byggande med ett öppet byggsystem
Linus Malmgren, Coreco AB

Spikat för samverkan
Anne-Charlotte Boldrup, Västerås stad

Digitalisering av trädvård för klimatnytta i städer
Jacob Hjalmarsson, Arboair AB

AI-stöd för granskning av bygglovsansökningar
Fredrika Dahlberg, Kungsbacka kommun

Fenix – AI-baserat beslutsstöd för återbruk av byggmaterial och byggkomponenter
Carl Henrikson, Plan B BIM AB

Flexibel automation för säkrare arbetsmiljö och höjd produktivitet i prefabindustrin
Klas Kronander, Enodo Robotics AB

AI-styrd MikroFTX med Makroeffekter
Johan Siverklev, Radicair AB

Läs mer om det strategiska innovationsprogrammet och projekten på smartbuilt.se.

För mer information kontakta:
Kristina Gabrielii, programchef Smart Built Environment, 070-259 56 57
kristina.gabrielii@iqs.se
Aleh Kliatsko, forskningssekreterare Formas, 073- 539 16 64, aleh.kliatsko@formas

 


About IQ Samhällsbyggnads pressrum

Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram för hur samhällsbyggnadssektorn kan bidra till Sveriges resa mot att bli ett globalt föregångsland som realiserar de nya möjligheter som digitaliseringen för med sig. Kansliet finns hos IQ Samhällsbyggnad, som är en medlemsorganisation som samlar företag, akademi, offentlig sektor och organisationer i samhällsbyggnadssektorn kring forskning, innovation och utveckling. Läs mer på smartbuilt.se och iqs.se.