2022-08-05 09:54Pressrelease

Rekordstort intresse för nya radhus i Vindeln

Under hösten 2022 startar försäljningen av sex nya radhus i Vindeln.
Intresset har varit rekordstort för de nya bostäderna.
Under hösten 2022 startar försäljningen av sex nya radhus i Vindeln. Intresset har varit rekordstort för de nya bostäderna.

Under hösten 2022 startar försäljningen av sex nya radhus i Vindeln.
Intresset har varit rekordstort för de nya bostäderna.
- Det är redan ett 20-tal familjer som anmält intresse och det är långt över förväntan, säger Ewa Holmgren, mäklare på Fastighetsbyrån.

Behovet av nya bostäder är stort i Vindelns kommun. Nyligen lanserade Fastighetsbyrån tillsammans med Granö Bostad AB sitt nyproduktionsprojekt.
- I den här branschen vågar man aldrig räkna med någonting, men samtidigt tror jag att den här boendeformen kommer vara attraktiv i Vindeln i framtiden. Det stora intresset visar ju också att det finns ett behov och det här engagemanget visar ju sitt tydliga språk tycker jag. Marknaden ser ljus ut. Nyligen släppte vi ett liknande projekt i Umeå och intresset ligger i paritet med de nya radhusen i Vindeln, berättar Ewa Holmgren.

Statistiska centralbyråns (SCB) befolkningssiffror för 2021 visade att Vindelns kommun ökade med 65 personer och hade därmed största befolkningstillväxten i Västerbottens län. Totalt bor nu 5 550 personer i kommunen. Det är förstås mycket glädjande siffror som visar att Vindelns kommun är en attraktiv plats att leva och verka på.
Särskilt viktigt just nu är att arbeta för att tillgängliggöra fler bostäder för att möta den ökade kompetensförsörjningsbehovet i framtiden.

Granö Bostad AB är ett bostadsutvecklingsbolag som vill exploatera och bygga fler bostäder i Vindelns kommun. Under våren färdigställdes fyra lägenheter i Granö.
Nästa steg för bolaget blir att producera radhus i bostadsrättsform, det så kallade Duvan 6, som blir ett nytt framtida koncept sett till övrig bebyggelse i samhället.
Fastigheten kommer vara placerad mittemot OKQ8 i Vindeln.
- Tanken från vår sida är att skapa nya möjligheter med ett boende som ligger rätt i tiden. Det handlar om att erbjuda billigare bostäder, men till hög kvalitet som ändå uppfyller alla de krav människor har idag på ett boende. Vi tror att de här radhusen kommer att vara attraktiva att flytta till, särskilt om man kanske haft ett stort hus tidigare och vill ha mer till över till annat i livet, berättar Jimmy Nilsson som tillsammans med Benny Nilsson från Tegsnäs Invest som tillsammans med Kvällsmyren Invest (Jan Wejdmark) och Tectel Holding (Björn Alfredsson, Göran Kärnestad, André Alenius och Anders Dahl) är ägarna bakom Granö Bostad.


About Vindelns kommun

Här är livskvalitet en självklarhet och inte ett abstrakt begrepp. Vi alla håller ihop bygden. Här finns plats för eldsjälarna oavsett om de brinner för naturen, byn, idrotten, kulturen eller för sitt företag. I vår bygd finns arbetstillfällen inom kommun, stat och näringsliv. Här finns också goda möjligheter för de som vill starta och driva företag – och de är många. I Vindeln är det enkelt att bygga och bo och livet går ihop. Det är nära till arbetsplatsen både inom och utom kommunen, oavsett om vi reser iväg för dagen eller arbetar digitalt. När vi kommer hem efter arbetsdagens slut väntar ett rikt fritids- och kulturutbud.

Contacts

Niklas Westman
Kommunikatör
Niklas Westman