2022-07-06 08:27Pressmeddelande

Vindelns kommun utsedd till "Årets raket"


Priset togs emot av Västerbottens landshövding Helen Hellmark Knutsson. Foto: Peter Holgersson Priset togs emot av Västerbottens landshövding Helen Hellmark Knutsson.

Vindelns kommun har utsetts till "Årets raket" i Dagens Samhälles rankning Årets superkommun.
Utmärkelsen ”Årets raket” tilldelas den kommun som klättrat flest placeringar i rankningen av kommunerna sedan föregående år. Vindelns kommun har i år gått från plats 200 förra året till plats 128 i år och tilldelas därmed utmärkelsen.

Dagens Samhälle har i en artikel intervjuat kommundirektör Therese Berg gällande utmärkelsen:

– Det känns fantastiskt roligt, säger Therese Berg.

Var det oväntat?

– Både ja och nej. Det var inget vi hade reflekterat över eller tänkt på. Men det var inte oväntat om man tänker på att vi har gjort ett omfattande arbete på många plan.

Vad betyder det för er att få en sådan här utmärkelse?

– Det betyder väldigt mycket. Vi blir stärkta i att vi gör rätt saker. Det är sådant som gör oss ännu mer motiverade.

Attraktivitet är också en parameter där VIndeln har förbättrat sin placering rejält, upp hela 52 platser. Det som mäts i den parametern är är flyttnettot.

– Procentuellt sett så är Vindeln den kommun i Västerbotten som har högst inflyttning, berättar Therese Berg.

Vad tror du det är som gör att folk flyttar till Vindeln?

– Vi kan erbjuda bra vård, bra omsorg och bra skola i hela kommunen. Vindeln är vidsträckt och har väldigt många levande byar. Det finns gott om skolor och äldreboenden fördelade över kommunen.

Har ni gjort någon medveten satsning för att marknadsföra er?

– Ja, vi har nyligen börjat ett projekt som heter ”Hemma är Vindeln” med syfte att locka människor till vår kommun.

Vad gör ni?

– Vi försöker både få nya inflyttare och få människor som har lämnat Vindeln att komma tillbaka till oss. Vi ser över bostadsmöjligheterna, vi vill att det ska bli attraktivt att bygga här. Det är viktigt med kompetensförsörjning för de företag som bedriver verksamhet hos oss. Därför försöker vi att få människor att uppmärksamma att det finns gott om jobb i Vindeln.

Therese Berg berättar också att kommunen precis beslutat att det ska byggas ett stort industri- och utvecklingscenter som ska bli hem för olika innovativa företag.

Framtidstron speglas också i den nya visionen ”Många byar små blir en levande bygd - tillsammans är vi Vindeln”. Visionen som antogs efter att kommuninvånarna bjudits in till workshops och därefter fått rösta om fyra olika förslag.

– Vi gjorde det för att visa att vi inte vill driva utvecklingen på kommunkontoret utan tillsammans med medborgarna, säger Therese Berg.


Om Vindelns kommun

Här är livskvalitet en självklarhet och inte ett abstrakt begrepp. Vi alla håller ihop bygden. Här finns plats för eldsjälarna oavsett om de brinner för naturen, byn, idrotten, kulturen eller för sitt företag. I vår bygd finns arbetstillfällen inom kommun, stat och näringsliv. Här finns också goda möjligheter för de som vill starta och driva företag – och de är många. I Vindeln är det enkelt att bygga och bo och livet går ihop. Det är nära till arbetsplatsen både inom och utom kommunen, oavsett om vi reser iväg för dagen eller arbetar digitalt. När vi kommer hem efter arbetsdagens slut väntar ett rikt fritids- och kulturutbud.