2020-03-20 09:00Pressmeddelande

Prioritering och riktlinjer inom vården kräver patientmedverkan

- Med anledning av Socialstyrelsens kommande riktlinjer för hur patienter ska prioriteras i och med coronaviruset (covid-19)

Socialstyrelsen kommer inom kort med tydligare riktlinjer för hur patienter skall prioriteras om intensivvårdsplatserna inte längre räcker till, när allt fler insjuknar i coronaviruset (covid-19). Enligt Socialstyrelsen är utgångspunkten för den etiska plattformen att hänsyn inte får tas till exempelvis ålder, kön eller social ställning. Men däremot får hänsyn tas till biologisk ålder, det vill säga hur gammal kroppen är rent fysiskt.

Inga patientorganisationer har involverats i arbetet med att ta fram riktlinjer. Det saknas även information om hur och i vilken utsträckning professionen inom våra områden får möjlighet att bidra med sin expertis.

”Som samverkansorganisation och patientorganisationer har vi förståelse för att vården i denna coronapandemi måste prioritera. Att vården behöver riktlinjer och kunna samordna så att det blir jämlikt över landet, så att vi inte har situationer som skiljer sig åt vart man bor i landet. Men att prioritera, ta fram riktlinjer, utan att involvera patientorganisationerna, det vill säga experter på hur det är att leva med våra diagnoser har vi svårt att förstå.”

“Det är viktigt att professionen inom våra områden involveras vid framtagande av nya riktlinjer. Exempelvis inom neurologi, reumatologi och kardiologi. De är viktiga experter på utsatta riskgrupper som Folkhälsomyndigheten lyfter med anledning av coronapandemin.” 

Enligt Socialstyrelsen motiverar ”större patientnytta” en högre prioritering än en ”liten patientnytta”.

”Vad innebär ”"större patientnytta”" i en coronapandemi? Våra medlemmar har kroniska sjukdomar vilket påverkar kroppens fysik, tillhör de då per automatik "”liten patientnytta"”?

Vad vi förstår enligt media är nu förslaget ute på snabbremiss till andra experter och kommer antagligen att bli klart de närmaste dagarna. Socialstyrelsen hoppas därmed nå en enhetlighet över landet.

”Vi som är samverkansorganisation och representerar 44 olika förbund och lika många olika funktionsnedsättningar och tillstånd och vi som är patientorganisationer är inte tillfrågade och vi är experter på att leva med våra kroniska diagnoser. När det ska prioriteras och riktlinjer tas fram behöver vården patienternas perspektiv. Genom att involvera patientorganisationerna kan vi undvika en svår etisk debatt som på sikt allvarligt kan skada förtroendet för hälso- och sjukvården och hela vårt samhälle. Vi vet att det är bråttom och vi agerar inte för att förhala processen. Tvärtom – det har aldrig varit viktigare att sluta upp och stå bakom de som står längst fram i frontlinjen, hälso- och sjukvården. De gör ett fantastiskt arbete!”

Sedan coronaviruset och covid-19 började sprida sig i Sverige har våra organisationer informerat våra medlemmar och löpande hänvisat till information från ansvariga myndigheter. Vi har även genomfört olika aktiviteter samt ordnat digitala möten för att motverka att människor känner sig ensamma och isolerade i denna coronapandemi.

För frågor kontakta:

Funktionsrätt
Monica Klasén McGrath
Pressekreterare
Mejl: monica.klasen.mcgrath@funktionsratt.se
Tel: 08-546 404 62, 0708-85 42 65

Reumatikerförbundet
Nina Unesi
Pressekreterare
Mejl: nina.unesi@reumatiker.se
Tel: 08-505 805 08

Riksförbundet Hjärt Lung
Magnus Östnäs
Ansvarig press och opinion
Mejl: magnus.ostnas@hjart-lung.se
Tel: 08-55 606 208

Neuro
Max Ney
Kommunikationschef
Mejl: max.ney@neuro.se
Tel: 076-0017018Om Neuroförbundet

Neuro är en oberoende specialiserad på neurologi. Vårt mål är att personer som lever med neurologiska diagnoser ska få samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter som alla andra. Vi finns för att ge information, stöd och framtidstro. Neuro är en ideell sammanslutning och partipolitiskt obunden organisation, som arbetar med utrednings- och utvecklingsarbete och som stödjer neurologisk forskning.