Minds pressrum


Om oss i media

Om Mind

Genom medmänskliga samtal, kunskapsspridning och påverkansarbete vill vi minska stigma och skam kring psykisk ohälsa och öka förutsättningarna för psykiskt välbefinnande för alla.

Vi arbetar för ett samhälle som främjar psykiskt välbefinnande. Ett samhälle där människor med psykiska besvär och psykiatriska diagnoser blir respekterade, får det stöd de behöver och där ingen tar sitt liv.

Vi bedriver stödlinjerna Självmordslinjen, Äldrelinjen, Föräldralinjen och Mind Forum.

Kontaktpersoner

Karin Schulz
Generalsekreterare
Karin Schulz
Hanna Kihlander
Pressansvarig kommunikatör
Hanna Kihlander
Dahlia Rezai
Samhällspolitiskt ansvarig
Dahlia Rezai
Tove Lundgren
Tove Lundgren