Minds pressrum


Nyheter

Om oss i media

Om Mind

Genom medmänskliga samtal, kunskapsspridning och påverkansarbete vill vi minska stigma och skam kring psykisk ohälsa och öka förutsättningarna för psykiskt välbefinnande för alla.

Vi arbetar för ett samhälle som främjar psykiskt välbefinnande. Ett samhälle där människor med psykiska besvär och psykiatriska diagnoser blir respekterade, får det stöd de behöver och där ingen tar sitt liv.

Vi bedriver stödlinjerna Självmordslinjen, Livslinjen Äldrelinjen, Föräldralinjen, Refugee Line och Mind Forum.

Kontaktpersoner

Lolo Westerman
Pressansvarig
Lolo Westerman
Petra Lindskog
Pressansvarig
Petra Lindskog
Johanna Nordin
Chef för Kunskap och Utveckling
Johanna Nordin
Maria Alsander
GS och Chef för Stödverksamheterna
Maria Alsander