Pressrum


Tillsammans för en hållbar och fungerande vardag

Om oss i media

Om Lidköping Miljö och Teknik AB

Lidköping miljö och teknik är ett kommunalt bolag som ägs av Lidköpings kommun. Våra verksamheter består av Vatten-Avlopp, Elnät, Bredband och Renhållningen. Varje dag, året runt säkerställer våra medarbetare tillgången till el, vatten, avlopp, fiber och en hållbar avfallshantering för både invånare och företag i Lidköping.

Tillsammans med stadens invånare, företag och andra aktörer gör vi Lidköping till en hållbar och fungerande stad. En plats där alla kan leva, jobba, trivas och umgås.

Kontaktpersoner

VD och tf VA-chef
Annika Malm
Styrelseordförande
Mikael Kaufmann
Marknadskommunikatör
Simon Broberg
Nätchef elnät och bredband
Daniel Hamrén
Enhetschef Renhållningen
Sven-Eric Stenermark