2015-08-28 10:51Pressmeddelande

Viktigt steg på vägen mot social trygghet för kulturskapare

Idag lämnar KLYS – som utgör en samlad röst för Sveriges yrkesverksamma kulturskapare - in sitt yttrande över den parlamentariska socialförsäkringsutredningen. Som enda konstnärsorganisation bland remissinstanserna ansvarar KLYS för att beskriva kulturskapares sociala och ekonomiska situation och för att ange vilka reformer som är nödvändiga för att skapa ökad social trygghet för konstnärliga yrkesgrupper.

Socialförsäkringsutredningen presenterade sina förslag i våras och utredningen har nu varit ute på remiss. I utredningen föreslås bl a ändrade regler för beräkning av sjukpenning, som innebär att inkomstunderlaget ska grunda sig på den faktiska, historiska inkomsten under ett år. Förslaget innebär förenklingar och ökad social trygghet för frilansar, såväl egenföretagare som arbetstagare och s k kombinatörer.

     - KLYS välkomnar utredningens huvudförslag, som kommer att öka möjligheterna för alla de kulturskapare som har tillfälliga och korta uppdrag och anställningar att kvalificera sig för ersättning, säger Jan Granvik, vice ordförande i KLYS samt ordförande i Musikerförbundet.

Men utredningens förslag är långt ifrån tillräckliga för att råda bot på de problem och den otrygghet som råder på kulturarbetsmarknaden. KLYS hade därför sett att utredningen gått längre i vissa delar och lämnat förslag inom en rad områden som nu utelämnats.

     - Regeringen måste nu ta initiativ till fortsatta reformer för att komma till rätta med yrkesverksamma kulturskapares bristande sociala trygghet, inte minst inom ramen för arbetslöshetsförsäkringen, säger KLYS verksamhetsledare Ulrica Källén.

KLYS anger i sitt remissyttrande en rad förslag till fortsatta reformer och prioriteringar på området.

Läs KLYS remissyttrande i sin helhet här.

 

För mer information:

Ulrica Källén, verksamhetsledare KLYS mob nr 073-340 00 33

Jan Granvik, vice ordförande KLYS (ordförande Musikerförbundet) mob nr 070-736 52

Jaan Kolk, au-ledamot KLYS (förbundsdirektör Teaterförbundet) mob nr 070-688 13 23

www.klys.se


Om KLYS - Sveriges Kulturskapare

KLYS - en samlad röst för Sveriges kulturskapare. KLYS är konstnärsorganisationernas samarbetsorgan när det gäller frågor av gemensamt intresse. Genom sina 14 medlemsorganisationer företräder KLYS ca 30 000 konstnärligt yrkesverksamma i Sverige inom områdena ord, ton, bild, scen och media, såsom författare, journalister, bildkonstnärer, musikskapare, regissörer, musiker, dansare och skådespelare. Viktiga arbetsområden för KLYS är bl a upphovsrätt, kulturpolitik, yttrandefrihets- och mediefrågor samt arbetsmarknadsfrågor. www.klys.se


Kontaktpersoner

Ulrica Källén
Verksamhetsledare
Ulrica Källén
Carl Liungman
Regionalpolitisk strateg
Carl Liungman