KLYS


- en samlad röst för Sveriges kulturskapare

Om KLYS - Sveriges kulturskapare

KLYS är konstnärsorganisationernas samarbetsorgan när det gäller frågor av gemensamt intresse. Genom sina 14 medlemsorganisationer företräder KLYS cirka 30 000 konstnärligt yrkesverksamma i Sverige inom områdena ord, ton, bild, scen och media, såsom författare, journalister, bildkonstnärer, musikskapare, regissörer, musiker, dansare och skådespelare. KLYS arbetar bland annat med upphovsrätt, kulturpolitik, yttrandefrihets- och mediefrågor samt arbetsmarknadsfrågor.

Kontaktpersoner

Ulrica Källén
Verksamhetsledare
Ulrica Källén
Mårten Sandén
Ordförande
Mårten Sandén