2018-08-28 14:28Pressmeddelande

Stå upp för kulturskapares digitala upphovsrätt i Europa!

Idag agerar kulturskapare i KLYS genom ett öppet brev till svenska och övriga nordiska EU-parlamentariker där vi uppmanar dem att ta sitt ansvar och stödja förslaget till ny upphovsrättslagstiftning i Europa. Om två veckor ska EU-parlamentet rösta om det s k DSM-direktivet, som syftar till en rättvisare upphovsrätt på nätet, som bl a ska ge en mer balanserad intäktsfördelning av upphovsrättsliga ersättningar till olika nätaktörer.

Direktivet är ett viktigt steg mot att ge kulturskapare bättre villkor när deras verk används och sprids på nätet. I mediedebatten har dock kulturskaparnas röster saknats. Istället har en rad missförstånd och rena felaktigheter om direktivets innebörd florerat, som i första hand gynnar några få multinationellaföretag, som till varje pris vill undvika reglering på området.

Undersökningar visar att det är konstnärligt och journalistiskt innehåll som driver den digitala ekonomin. Trots detta når de intäkter som nätet genererar inom den kulturella sektorn i mycket liten utsträckning fram till kulturskapare, ibland inte alls. Det beror bl a på att upphovsrätten inte fungerar fullt ut för upphovspersoner och utövare på nätet.

-EU:s upphovsrättsdirektiv syftar till att råda bot på denna obalans och ge förutsättningar för en mer rättvis och hållbar marknad för kulturskapare och andra aktörer i den digitala miljön, säger Marika Lagercrantz, skådespelare/regissör och ordförande KLYS.

I det öppna brevet bemöter KLYS en del missförstånd kring vissa av direktivets artiklar som spritts i media och i lobbyverksamheten från de multinationella storföretagen. Det har t ex hävdats att artikel 13 kräver olika typer av igenkänningstekniker (eller uppladdningsfilter). Men artikel 13 kräver inte någon generell övervakning. Den typ av igenkänningsteknik som kan krävas utgör inte ett hot mot yttrandefriheten och används redan idag.

-För kulturskapare är yttrandefriheten fundamentet för konstnärligt skapande och KLYS skulle aldrig stödja en lagstiftning som inskränker den, tillägger Marika Lagercrantz.

Ta del av det öppna brevet till EU-parlamentarikerna 

För mer information:

Ulrica Källén, verksamhetsledare KLYS 0733-40 00 33

Susin Lindblom, vice ordförande KLYS 0705-88 87 03

Jan Granvik, vice ordförande KLYS 0707-36 52 61


Om KLYS - Sveriges Kulturskapare

KLYS - en samlad röst för Sveriges kulturskapare. KLYS är konstnärsorganisationernas samarbetsorgan när det gäller frågor av gemensamt intresse. Genom sina 14 medlemsorganisationer företräder KLYS ca 30 000 konstnärligt yrkesverksamma i Sverige inom områdena ord, ton, bild, scen och media, såsom författare, journalister, bildkonstnärer, musikskapare, regissörer, musiker, dansare och skådespelare. Viktiga arbetsområden för KLYS är bl a upphovsrätt, kulturpolitik, yttrandefrihets- och mediefrågor samt arbetsmarknadsfrågor. www.klys.se


Kontaktpersoner

Ulrica Källén
Verksamhetsledare
Ulrica Källén
Carl Liungman
Regionalpolitisk strateg
Carl Liungman