2021-11-09 11:26Pressmeddelande

Seminarium om kulturens återstart

KLYS deltar genom vår ordförande Karin Inde och ordförandena i fyra av våra medlemsförbund vid ett seminarium om återstarten av kulturen den 10 november. Seminariet arrangeras av Arena Idé, ABF Stockholm och filmaren Gunnar Lindholm på ABF-huset i Stockholm.

Att kulturskapare har drabbats oerhört hårt under pandemin är ett faktum. Nu är återstarten inledd och utmaningarna är många och delvis olika för olika kulturområden.

Arena idé, ABF Stockholm och filmaren Gunnar Lindholm bjuder in till ett panel- och publiksamtal om återstarten efter pandemin onsdagen den 10 november klockan 18.00-20.00 i Palmesalen vån 1, ABF-huset på Sveavägen 41 i Stockholm

Filmen Fritt fall – om kulturskapares villkor under Coronakrisen, visas och återstartsutredningen Från kris till kraft SOU 2021:77 presenteras av utredare Linda Zachrison.

Panel- och publiksamtal med:

Sara Edström, konstnär/ordförande Konstnärernas Riksorganisation
Simon Norrthon, skådespelare/ordförande Fackförbundet Scen & Film
Grethe Rottböll, författare/ordförande Sveriges Författarförbund
Martin Jonsson Tibblin, tonsättare/ordförande FST – Föreningen Svenska Tonsättare
Ulf Dernevik, politiskt sakkunnig på kulturdepartementet (Mp)
Catarina Deremar, riksdagsledamot i kulturutskottet (C)
Viktor Wärnick, riksdagsledamot i kulturutskottet (M)
Ewa Carlsson, skådespelare (S)

Moderatorer är Karin Inde, ordförande KLYS och Gunnar Lindholm, filmare

Seminariet är öppet för allmänheten och det är fri entré. För er som inte har möjlighet att vara på plats planeras livestreaming av seminariet via KLYS Facebooksida. Det kommer också att spelas in och kunna ses i efterhand.


Om KLYS - Sveriges Kulturskapare

KLYS - en samlad röst för Sveriges kulturskapare. KLYS är konstnärsorganisationernas samarbetsorgan när det gäller frågor av gemensamt intresse. Genom sina 14 medlemsorganisationer företräder KLYS ca 30 000 konstnärligt yrkesverksamma i Sverige inom områdena ord, ton, bild, scen och media, såsom författare, journalister, bildkonstnärer, musikskapare, regissörer, musiker, dansare och skådespelare. Viktiga arbetsområden för KLYS är bl a upphovsrätt, kulturpolitik, yttrandefrihets- och mediefrågor samt arbetsmarknadsfrågor. www.klys.se


Kontaktpersoner

Ulrica Källén
Verksamhetsledare
Ulrica Källén
Carl Liungman
Regionalpolitisk strateg
Carl Liungman