2019-11-05 13:37Pressmeddelande

Pressinbjudan till KLYS jubileumskonferens i Malmö den 13 november

Pressinbjudan till KLYS jubileumskonferens i Malmö den 13 november:

Kulturskaparnas framtid

– vad är nästa steg i konstnärspolitiken?

Som ett led i vårt 60-årsjubileum 2019 anordnar KLYS konferensen "Kulturskaparnas framtid" onsdagen den 13 november på Malmö Live i Malmö. Konferensen syftar till att följa upp den konstnärspolitiska utredningen som presenterades våren 2018 och ta reda på hur ansvariga på såväl nationell som regional och kommunal nivå vill förbättra kulturskapares villkor. Än så länge har utredningen inte lett till några konkreta åtgärder och den grundläggande frågan för konferensen i Malmö är: Vad är nästa steg i konstnärspolitiken?
Vid konferensen kommer vi också att belysa utmaningar för den konstnärliga friheten med principen om armlängds avstånd i fokus. Vi kommer att ta reda på hur principen tillämpas, särskilt på regional och kommunal nivå, och diskutera dess styrkor och svagheter.

Några av de medverkande är Ulf Dernevik (MP), politiskt sakkunnig kulturdeparte-mentet, Marika Lagercrantz, skådespelare/ordf KLYS, Sara Edström, konstnär/ordf Konstnärernas Riksorganisation, Ann Larsson, konsult och f d direktör Konstnärs-nämnden, Christer Nylander (L), ordf riksdagens kulturutskott, Susanna Dahlberg, vd Regionteater Väst, Grethe Rottböll, författare/ordf Författarförbundet, Niclas Turesson, regissör/ordf Sveriges Scenkonstregissörer, Nina Björby (S), ordf kulturutskottet Region Västerbotten samt Regional Musik i Sverige, Ida Eriksson (M), ordf kulturnämnden Region Kronoberg, Ozan Sunar, chef Moriskan Malmö, Frida Trollmyr (S), ordf kulturnämnden Malmö stad och Sonja Schwarzenberger, journalist och konferensens moderator.

Fullständigt program finner du på KLYS webbsida www.klys.se

ANMÄLAN: Anmäl dig via denna länk Anmälan KLYS konstnärspolitiska konferens. Sista anmälningsdag är onsdagen den 6 november. Begränsat antal platser - först till kvarn-principen gäller. Inbjudan är öppen och du får fritt vidarebefordra den.

ARRANGÖR OCH SAMARBETSPARTNERS: Konferensen arrangeras av KLYS (Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd) med stöd från Kulturrådet och Malmö Live Konserthus.

#KLYS #KLYS60år #konstnärspolitik #malmolive


Om KLYS - Sveriges Kulturskapare

KLYS - en samlad röst för Sveriges kulturskapare. KLYS är konstnärsorganisationernas samarbetsorgan när det gäller frågor av gemensamt intresse. Genom sina 14 medlemsorganisationer företräder KLYS ca 30 000 konstnärligt yrkesverksamma i Sverige inom områdena ord, ton, bild, scen och media, såsom författare, journalister, bildkonstnärer, musikskapare, regissörer, musiker, dansare och skådespelare. Viktiga arbetsområden för KLYS är bl a upphovsrätt, kulturpolitik, yttrandefrihets- och mediefrågor samt arbetsmarknadsfrågor. www.klys.se


Kontaktpersoner

Ulrica Källén
Verksamhetsledare
Ulrica Källén
Carl Liungman
Regionalpolitisk strateg
Carl Liungman