2018-06-26 10:06Pressmeddelande

Pressinbjudan: En ny konstnärspolitik - om, vad och hur?

I mars i år släpptes den konstnärspolitiska utredningen Konstnär - oavsett villkor? (SOU 2018:23) som nu är på remiss. I utredningen läggs förslag på hur villkoren för professionella kulturskapare kan förbättras, bland annat genom en konstnärspolitisk satsning på 225 miljoner kronor.

Men är utredningens förslag tillräckliga och har de rätt fokus? Under den senaste tioårsperioden har konstnärers inkomster halkat efter övriga arbetsmarknadens trots att dessa yrkesgrupper ofta har höga utbildningar och arbetar mer än genomsnittet. Den sociala otryggheten är stor och möjligheten att få rimliga ersättningar för sitt arbete är små.

Under seminariet ställer vi frågan till bl a politiker och kulturskapare om hur de vill förbättra konstnärers villkor och gå vidare med förslagen i utredningen. Vi får också höra Spoken Word-artisten och transaktivisten Yolanda Bohm Ramirez (FI) framföra två av sina verk.

3 juli 11:00-12:15
Strandgatan 19, TCO-landets stora scen
Visby

Konstnärligt inslag

Yolanda Bohm Ramirez, Spoken Word-artist och transaktivist, FI

Panel

Katarina Jönsson Norling, bildkonstnär och ordförande, Konstnärernas Riksorganisation
Simon Norrthon, skådespelare och ordförande, Teaterförbundet för scen och film
Ida Karkiainen, ledamot i kulturutskottet, Socialdemokraterna
Cecilia Magnusson, ledamot i kulturutskottet, Moderaterna
Björn Ahlsén, kulturstrateg, Region Gotland

Övriga medverkande

Ann-Christin Nykvist, utredare, konstnärspolitiska utredningen
Marika Lagercrantz, ordförande KLYS
Ulrica Källén, verksamhetsledare, KLYS

Moderator

Thord Eriksson, journalist och samtalsledare

Arrangörer

KLYS, Teaterförbundet för scen och film, Journalistförbundet

Kontakt

Ulrica Källén, verksamhetsledare, KLYS, tfn: 0733 40 00 33

Evelina Lundkvist, koordinator, KLYS, tfn:0709 48 09 63


Om KLYS - Sveriges Kulturskapare

KLYS - en samlad röst för Sveriges kulturskapare. KLYS är konstnärsorganisationernas samarbetsorgan när det gäller frågor av gemensamt intresse. Genom sina 14 medlemsorganisationer företräder KLYS ca 30 000 konstnärligt yrkesverksamma i Sverige inom områdena ord, ton, bild, scen och media, såsom författare, journalister, bildkonstnärer, musikskapare, regissörer, musiker, dansare och skådespelare. Viktiga arbetsområden för KLYS är bl a upphovsrätt, kulturpolitik, yttrandefrihets- och mediefrågor samt arbetsmarknadsfrågor. www.klys.se


Kontaktpersoner

Ulrica Källén
Verksamhetsledare
Ulrica Källén
Carl Liungman
Regionalpolitisk strateg
Carl Liungman