2019-09-11 11:26Pressmeddelande

Pressinbjudan - KLYS firar 60 år med lansering av jubileumsbok!

Kulturskaparnas samlade röst i Sverige - KLYS - bildades formellt den 17 september 1959. Syftet var att skapa en organisation för tätare samarbete mellan olika konstområden och därmed ge kulturskaparna en kraftfullare aktör i den svenska kultur- och konstnärspolitiken. KLYS har ända sen 60-talets början haft stort inflytande i de utredningar och politiska beslut som på olika sätt påverkat kulturskapares villkor genom åren.

I KLYS samlas idag 14 medlemsorganisationer inom områdena ord, ton, scen/film och bild/form. KLYS är unik i världen på så sätt att en och samma organisation företräder kulturskapare från i princip alla konstområden, såväl upphovspersoner som utövande konstnärer, samtidigt som vi kan agera offensivt i både upphovsrättsliga och kultur- och konstnärspolitiska frågor.

KLYS arbetar numera på både regional, nationell och internationell nivå. Vi finns på plats ute i landet genom vår regionalpolitiske sekreterare, men också runt om i världen genom våra internationella nätverk och samarbeten i bl.a. IFCCD och Unesco.

Inför jubileet har vi samlat KLYS spännande historia, utveckling och framtidsvisioner i en jubileumsbok som vi lanserar vid vårt födelsedagsmingel på Konstnärshuset, Smålandsgatan 7 i Stockholm, tisdagen den 17 september kl. 15.30-17-30.

Boken är skriven och sammanställd av journalisten och författaren Thord Eriksson och formgiven av Jennifer Bergkvist och Moa Sundkvist, som alla tre kommer att finnas på plats för intervju under minglet.

Den 17 september firar KLYS tillsammans med kulturskapare, politiker, myndighetsföreträdare och media! Vi vill därför gärna se Dig där! Vi bjuder på dryck, snittar, tal av KLYS ordförande Marika Lagercrantz och musik.

Anmäl Dig till tova.thurberg@klys.se senast fredagen den 13 september.

Läs gärna mer om KLYS 60-årsjubileum här www.klys.se

För mer information:

Ulrica Källén 0733-40 00 33

Tova Thurberg 0709-48 09 63                                         


Om KLYS - Sveriges Kulturskapare

KLYS - en samlad röst för Sveriges kulturskapare. KLYS är konstnärsorganisationernas samarbetsorgan när det gäller frågor av gemensamt intresse. Genom sina 14 medlemsorganisationer företräder KLYS ca 30 000 konstnärligt yrkesverksamma i Sverige inom områdena ord, ton, bild, scen och media, såsom författare, journalister, bildkonstnärer, musikskapare, regissörer, musiker, dansare och skådespelare. Viktiga arbetsområden för KLYS är bl a upphovsrätt, kulturpolitik, yttrandefrihets- och mediefrågor samt arbetsmarknadsfrågor. www.klys.se


Kontaktpersoner

Ulrica Källén
Verksamhetsledare
Ulrica Källén
Carl Liungman
Regionalpolitisk strateg
Carl Liungman