2024-06-25 06:13Pressmeddelande

Om AI och kultur i Almedalen

Illustration: Emma HanquistIllustration: Emma Hanquist

Välkommen till två Almedalsseminarier om AI och kultur!

I ljuset av AI – hur påverkas konstnärlig frihet, kvalitet och kulturell mångfald?

Datum: Onsdag 26 juni
Tid:
Kl. 15.45-16.30
Plats: Bredgatan 10, Länsteatern, samt via Almedalsveckan Play

De verktyg för generativ AI som idag används har många gånger tränats på konstnärliga och litterära verk och prestationer utan tillstånd från eller ersättningar till upphovspersoner och utövare. Hur ska vi förhålla oss till det och vilka konsekvenser får en ökad användning av AI för upphovsrätten och kulturens ekosystem? Och hur påverkar denna utveckling kulturskapares villkor och de kulturpolitiska målen?

Medverkande: Sara Edström, ordförande Konstnärernas Riksorganisation, Martin Jonsson Tibblin, ordförande Föreningen Svenska Tonsättare, Susin Lindblom, förbundsdirektör Dramatikerförbundet, Thorbjörn Öström, upphovsrättskonsult KLYS. Moderator är Simon Norrthon, ordförande Fackförbundet Scen & Film.

En kreativ AI – hur ser framtidens kultur- och mediearbetsmarknad ut?

Arrangörer: KLYS, Journalistförbundet, Fackförbundet Scen & Film.
Datum: Torsdag 27 juni
Tid:
Kl. 14-15
Plats:
Strandgatan 19, TCO-landet, samt via Almedalsveckan Play

Den snabba AI-utvecklingen håller just nu på att radikalt förändra förutsättningarna för yrkesverksamma kulturskapare. Vissa yrken riskerar att försvinna, andra omformas och nya skapas. Vilka förändringar har redan skett och vilka ser vi framöver? Vad behövs från politiken för att möta utvecklingen?

Medverkande: Mårten Sandén, ordförande KLYS, Emma Hanquist, illustratör, Simon Norrthon, ordförande Fackförbundet Scen & Film, Josefine Engström, ordförande Svenska Tecknare, Per Kornhall, ordförande Läromedelsförfattarna, Mats Berglund (MP), ordförande kulturutskottet, Camilla Mårtensen (L), ledamot arbetsmarknadsutskottet, Ann-Therése Enarsson, vd Futurion. Moderator är Petteri Flanagan Karttunen, presschef Journalistförbundet.


Om KLYS - Sveriges Kulturskapare

KLYS är konstnärsorganisationernas samarbetsorgan när det gäller frågor av gemensamt intresse. Genom sina 14 medlemsorganisationer företräder KLYS cirka 30 000 konstnärligt yrkesverksamma i Sverige inom områdena ord, ton, bild, scen och media, såsom författare, journalister, bildkonstnärer, musikskapare, regissörer, musiker, dansare och skådespelare. KLYS arbetar bland annat med upphovsrätt, kulturpolitik, yttrandefrihets- och mediefrågor samt arbetsmarknadsfrågor.


Kontaktpersoner

Ulrica Källén
Verksamhetsledare
Ulrica Källén