2013-12-16 08:44Pressmeddelande

Kunskap om och för kulturskapare i tre delar!

KLYS har nu sammanställt allt du behöver veta om hur kultursamverkansmodellen och samråd i regionerna funkar samt hur du tar betalt som professionell kulturskapare. Släppet skedde på KLYS Mötesplats 2013!

KLYS är organisationen som konstområdesövergripande arbetar för att förbättra kulturskaparnas villkor.

För att samla all kunskap, komprimera den och informera om den har KLYS skapat en skriftserie bestående av tre delar - Samverkansmodellen, Avtals- och arvodesrekommendationer samt information om KLYS - nödvändig läsning för dig som vill veta mer om regional och nationell kulturpolitik, vill ha riktlinjer för att kunna ta betalt för ditt arbete som professionell kulturskapare eller vill veta hur du ska tänka som uppdragsgivare inom t ex Skapande Skola.

Giulia Ray, KLYS samverkanssamordnare, kommenterar framförallt delen om Samverkansmodellen så här:
- Samverkansmodellen är inte helt enkel att förstå. Det är en modell för fördelning av statliga anslag till regional kulturverksamhet. Det viktiga är att inse att de berör både de regionala institutionerna och det fria kulturlivet – eftersom samråd om utvecklingsinsatser som förbättrar de regionala villkoren att verka är en mycket central del av modellen. KLYS har försökt beskriva det här enklare och utifrån de professionella kulturskaparnas perspektiv, men vi hoppas att alla skall ha nytta av broschyren. 

KLYS ordförande, författaren Mats Söderlund, välkomnar också de konkreta rekommendationerna som man hittar i delen om avtal och arvoden: 
- Debatten om att ersättning för konstnärligt arbete är en av KLYS huvudfrågor, men har också på senaste tiden varit föremål för flera debatter, t ex översättares, musikskapares villkor. Också med skapande skola blir det allt viktigt att allra minst ha en miniminivå för arvodering att förhålla sig till. Det är inte alla som känner till att våra medlemsorganisationer samtliga har riktlinjer för avtal och arvoden. Vi uppmuntrar både uppdragsgivare och uppdragstagare att följa de riktlinjerna.

Tanken bakom skriftserien är att ge en kort introduktion till KLYS som organisation och det arbete som KLYS utför, men också att ge en förståelse för hur den regionala kulturpolitiken fungerar samt ge konkreta råd på vägen avseende avtal och arvoden.


KLYS har ett begränsat antal av de tryckta broschyrerna på kansliet, men på KLYS hemsida hittar du allt material i pdf-format, som är fritt att ladda ner: www.klys.se.Om KLYS - Sveriges Kulturskapare

KLYS - en samlad röst för Sveriges kulturskapare. KLYS är konstnärsorganisationernas samarbetsorgan när det gäller frågor av gemensamt intresse. Genom sina 14 medlemsorganisationer företräder KLYS ca 30 000 konstnärligt yrkesverksamma i Sverige inom områdena ord, ton, bild, scen och media, såsom författare, journalister, bildkonstnärer, musikskapare, regissörer, musiker, dansare och skådespelare. Viktiga arbetsområden för KLYS är bl a upphovsrätt, kulturpolitik, yttrandefrihets- och mediefrågor samt arbetsmarknadsfrågor. www.klys.se


Kontaktpersoner

Ulrica Källén
Verksamhetsledare
Ulrica Källén
Carl Liungman
Regionalpolitisk strateg
Carl Liungman