2015-04-15 12:05Pressmeddelande

Kulturens nya spelregler påverkar konstnärliga kvaliteter

Författaren och poeten, KLYS ordförande Mats Söderlund är initiativtagare till en nationell heldagskonferens om konstnärlig kvalitet, kulturskapares villkor och nya kulturpolitiska spelregler i Sverige.

     - Vi ser att samverkansmodellen ibland påverkar kulturens oberoende negativt. Den konstnärliga friheten måste värnas, det handlar om tillit, säger Mats Söderlund och fortsätter: Även om det i grunden är positivt att den regionala och lokala kulturpolitiken fått ökad tyngd måste den hitta former som garanterar armslängds avstånd mellan politiker, tjänstemän och kulturskapare.

Till Kägelbanan i Stockholm den 16 april kommer bl.a. författaren Elisabeth Rynell, idéhistorikern David Karlsson, skådespelaren Astrid Assefa, operachefen Ole Wiggo Bang, forskaren Linnéa Lindsköld, tonsättaren Ida Lundén, dramatikern och skribenten Stina Oscarson samt en rad av landets regionala kulturchefer för att diskutera konstnärlig kvalitet i ljuset av kultur- och konstpolitiken som förs i landet just nu.

Hur bedöms konstnärliga kvaliteter? Och varför är de viktiga i politiken? Kulturpolitikens nya förutsättningar i och med kultursamverkansmodellens inträde gör frågan mer aktuell än någonsin.

Vilken är kopplingen till principen om armlängds avstånd och hur har relationen mellan professionalitet och amatörkultur påverkats?

Modererar gör Anders Rydell, författare och chefredaktör för tidningen Konstnären.

För bilder, mer info, intervjuer och pressackreditering vänligen kontakta:

Carl Liungman: carl.liungman@klys.se +46 702 62 19 38

Ulrica Källén Lörelius: ulrica.kallen@klys.se +46 733 40 00 33

Pressbilder Mats Söderlund m.fl: http://www.klys.se/kontakt.html

KLYS blogg #kultursamhället: http://kultursamhallet.blogspot.se

KLYS webb: www.klys.se


Om KLYS - Sveriges Kulturskapare

KLYS - en samlad röst för Sveriges kulturskapare. KLYS är konstnärsorganisationernas samarbetsorgan när det gäller frågor av gemensamt intresse. Genom sina 14 medlemsorganisationer företräder KLYS ca 30 000 konstnärligt yrkesverksamma i Sverige inom områdena ord, ton, bild, scen och media, såsom författare, journalister, bildkonstnärer, musikskapare, regissörer, musiker, dansare och skådespelare. Viktiga arbetsområden för KLYS är bl a upphovsrätt, kulturpolitik, yttrandefrihets- och mediefrågor samt arbetsmarknadsfrågor. www.klys.se


Kontaktpersoner

Ulrica Källén
Verksamhetsledare
Ulrica Källén
Carl Liungman
Regionalpolitisk strateg
Carl Liungman