2020-10-07 16:11Pressmeddelande

Krisstödet till enskilda firmor får inte träff på frilansande kulturskapare

Sen i mars har KLYS drivit frågan om krisstöd till enskilda firmor - en företagargrupp som hittills diskriminerats och fallit utanför i princip alla de stödåtgärder som presenterats av regeringen. Den 9 september presenterade regeringen äntligen ett särskilt riktat stöd till enskilda näringsidkare, som nu är ute på remiss till bl a KLYS. Men efter närmare analys av förslaget tvingas KLYS konstatera att även detta stöd misslyckas med att fånga upp de mest behövande på arbets-marknaden – de yrkesverksamma kulturskaparna med enskild firma.

Förslaget till omsättningsstöd har en rad brister som innebär att många kulturskapare inte kommer i fråga för stöd. Det stänger ute dem som har låga och ojämna inkomster, vilket är utmärkande för frilansande kulturskapare. Eftersom kulturarbetsmarknaden ser ut som den gör kombinerar nästan en fjärdedel av de yrkesverksamma sin firma med visstidsanställningar, vilket i sin tur medför att intäkterna i firman sällan uppgår till 200.000 kr (en tröskel som krävs i det nuvarande förslaget).

KLYS uppmanar därför regeringen till bl a följande ändringar i omsättningsstödet:

  1. Slopa eller sänk tröskeln för att omfattas av stödet till minst 100.000 kr i nettoomsättning föregående år
  2. Skapa större flexibilitet i stödet så att enskilda firmor med ojämna intäkter över året och mellan år inte missgynnas
  3. Förläng perioden för omsättningsstödet till att omfatta augusti-september redan nu, med möjlighet till ytterligare förlängning
  4. Gör tid med sjukpenning och föräldrapenning överhoppningsbar vid beräkning av nettoomsättning för föregående år, så att inte personer som varit sjukskrivna och föräldralediga faller utanför stödet

Det är bra att vi äntligen har ett förslag till särskilt stöd för enskilda näringsidkare att ta ställning till, även om det kom alldeles för sent. Men det vill till att stödet blir mer träffsäkert. Som det ser ut nu faller de flesta yrkesverksamma kulturskapare med enskild firma utanför, säger Ulrica Källén, verksamhetsledare på KLYS.

KLYS är som enda kulturskaparorganisation formell remissinstans till näringsdepartementets förslag om omsättningsstöd som remitterades i förra veckan och vi lämnar idag in vårt yttrande, där vi problematiserar förslaget och föreslår justeringar för att det ska nå fram till de mest behövande inom kultur- och mediebranschen.

För mer information:

Ulrica Källen, verksamhetsledare KLYS 0733-40 00 33

Susin Lindblom, vice ordförande KLYS 0705-88 87 03


Om KLYS - Sveriges Kulturskapare

KLYS - en samlad röst för Sveriges kulturskapare. KLYS är konstnärsorganisationernas samarbetsorgan när det gäller frågor av gemensamt intresse. Genom sina 14 medlemsorganisationer företräder KLYS ca 30 000 konstnärligt yrkesverksamma i Sverige inom områdena ord, ton, bild, scen och media, såsom författare, journalister, bildkonstnärer, musikskapare, regissörer, musiker, dansare och skådespelare. Viktiga arbetsområden för KLYS är bl a upphovsrätt, kulturpolitik, yttrandefrihets- och mediefrågor samt arbetsmarknadsfrågor. www.klys.se


Kontaktpersoner

Ulrica Källén
Verksamhetsledare
Ulrica Källén
Carl Liungman
Regionalpolitisk strateg
Carl Liungman