2016-01-13 10:28Pressmeddelande

Konstnärspolitik i fokus på unik konferens

Om en knapp månad arrangerar KLYS en konferens om kulturskapares villkor i ljuset av regionaliseringen av kulturpolitiken. Konferensen är den första i landet på många år som specifikt handlar om konstnärspolitik på olika nivåer. KLYS har tidigare arrangerat spetskonferenser på tydliga kulturpolitiska teman som kulturell mångfald och konstnärlig kvalitet.

Konferensen, som fått namnet ”Prata om villkoren!”, vill lyfta frågor om förhållandet mellan kultursamverkansmodellen och konstnärspolitiken. KLYS samlar några av landets främsta kulturskapare, myndighetsföreträdare, kulturchefer och kulturpolitiker i Gävle Konserthus den 9 februari.

Lokala kulturskapare har inbjudits för att låta konsten rama in och genomsyra dagens samtal och debatter. Förutom yrkesverksamma kulturskapare medverkar bl.a. Olof Lavesson, ordförande i riksdagens kulturutskott, Ann Larsson, direktör Konstnärsnämnden, norske kulturprofessorn Per Mangset och Teaterförbundets nya direktör Mika Romanus.

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke utfrågas av Gunnar Ardelius, författare och ordförande för Författarförbundet, om sin agenda för att förbättra kulturskapares villkor.

- Vi vill undersöka hur ansvarsfördelningen ser ut mellan den statliga, regionala och kommunala nivån, när det gäller konstnärspolitiken efter fem år med kultursamverkansmodellen, säger KLYS ordförande Marika B. Lagercrantz, skådespelare och regissör, och fortsätter:

- Vem värnar spetskulturen i vårt land? Vem definierar vad som är morgondagens konst i Sverige? Är det tjänstemän eller är det kulturskapare? Detta och mycket annat diskuteras i hela Sverige och berör också de känsliga frågorna om integration. Låt vår konferens bli en möjlighet till fördjupning av också dessa frågor. Låt oss mötas i ett kreativt trassel!

För mer information och ackreditering kontakta KLYS;

Carl Liungman, regionalpolitisk sekreterare, carl.liungman@klys.se, 070-262 19 38
Jessica Lindeberg, koordinator, jessica.lindeberg@klys.se, 070-948 09 63

www.klys.se


Om KLYS - Sveriges Kulturskapare

KLYS - en samlad röst för Sveriges kulturskapare. KLYS är konstnärsorganisationernas samarbetsorgan när det gäller frågor av gemensamt intresse. Genom sina 14 medlemsorganisationer företräder KLYS ca 30 000 konstnärligt yrkesverksamma i Sverige inom områdena ord, ton, bild, scen och media, såsom författare, journalister, bildkonstnärer, musikskapare, regissörer, musiker, dansare och skådespelare. Viktiga arbetsområden för KLYS är bl a upphovsrätt, kulturpolitik, yttrandefrihets- och mediefrågor samt arbetsmarknadsfrågor. www.klys.se


Kontaktpersoner

Ulrica Källén
Verksamhetsledare
Ulrica Källén
Carl Liungman
Regionalpolitisk strateg
Carl Liungman