2019-01-31 11:22Pressmeddelande

Inbjudan till KLYS seminarium om EU:s högaktuella copyrightdirektiv

Välkommen till seminariet:

En nödvändig kulturinjektion för Europa? - om EU:s nya upphovsrättslagstiftning

Fredagen den 8 februari kl 10-12 anordnar KLYS ett seminarium om EU och upphovsrätten med särskilt fokus på det omdebatterade copyrightdirektivet. Seminariet äger rum under det kulturpolitiska konventet Folk&Kultur på Munktellmuseet/Munktellstaden, Eskilstuna.

Den svenska upphovsrätten styrs alltmer från EU och nu pågår slutförhandlingarna om EU:s nya upphovsrättslagstiftning, The Digital Single Market Directive (eller det s.k. DSM-direktivet). Direktivet kommer att få avgörande betydelse för konstens och kulturskaparnas villkor på nätet i framtiden. Seminariet syftar till att lyfta centrala delar av direktivet och beskriva dess konsekvenser utifrån en politisk, konstnärlig och yttrandefrihetsrättslig kontext, inte minst mot bakgrund av en ny svensk regering och ett stundande EU-parlamentsval i maj.

Vid seminariet kommer vi att få höra kulturskapare från olika konstområden berätta om vad upphovsrätten innebär för deras konstnärliga frihet och försörjning. Vi kommer också låta, regeringsföreträdare, debattörer och akademiker få presentera sin syn på kulturen på nätet, upphovsrättens framtid och hur DSM-direktivet bör genomföras i svensk rätt.

Modererar gör författaren och journalisten Anders Rydell, bl.a. författare till Piraterna - De svenska fildelarna som plundrade Hollywood

Övriga deltagare under seminariet är film- och TV-regissören Harald Hamrell (bl.a. Vår tid är nu, Beck, Äkta människor och Fröken Frimans krig), Katarina Henryson, sångerska och tidigare medlem i The Real Group, Sanna Wolk, professor i upphovsrätt vid Uppsala universitet, Robert Nilsson, kansliråd på Kulturdepartementet, Alfons Karabuda, kompositör/SKAP, Paulina Holmgren fotograf/Svenska Fotografers Förbund och Simon Norrthon, skådespelare/Teaterförbundet för scen och film

Seminariet avslutas med ett musikaliskt verk som framförs av Katarina (sång) och Svante Henryson (cello).

Mer information om seminariet och konventet Folk&Kultur finner du här: https://www.folkochkultur.se/eu-och-upphovsr%C3%A4tten-41012500


Om KLYS - Sveriges Kulturskapare

KLYS - en samlad röst för Sveriges kulturskapare. KLYS är konstnärsorganisationernas samarbetsorgan när det gäller frågor av gemensamt intresse. Genom sina 14 medlemsorganisationer företräder KLYS ca 30 000 konstnärligt yrkesverksamma i Sverige inom områdena ord, ton, bild, scen och media, såsom författare, journalister, bildkonstnärer, musikskapare, regissörer, musiker, dansare och skådespelare. Viktiga arbetsområden för KLYS är bl a upphovsrätt, kulturpolitik, yttrandefrihets- och mediefrågor samt arbetsmarknadsfrågor. www.klys.se


Kontaktpersoner

Ulrica Källén
Verksamhetsledare
Ulrica Källén
Carl Liungman
Regionalpolitisk strateg
Carl Liungman