2020-04-17 11:47Pressmeddelande

Dags för regionala krispaket för kulturen!

Coronakrisen innebär förödande konsekvenser för konsten, kulturen och kulturskaparna runt om i landet. KLYS – som genom våra 14 medlemsorganisationer företräder ca 30 000 yrkesverksamma kulturskapare inom alla konstområden i alla landets regioner – har kartlagt situationen inom olika kulturbranscher. http://www.klys.se/klys-kartlaggning-over-coronas-konsekvenser-for-kulturskapare/ och den 18 mars lämnade vi in ett förslag till krispaket för kulturen till regeringen med förslag till statliga åtgärder för att mildra de negativa effekterna för kulturen med anledning av coronakrisen. De åtgärder som regeringen presenterat hittills dröjer dock och räcker inte för att vi ska kunna upprätthålla ett rikt och dynamiskt kulturliv i hela landet.

Regioner och kommuner har - vid sidan av den statliga nivån - ett stort ansvar när det gäller att skydda konsten, kulturen och kulturskaparna mot coronakrisen i Sverige. KLYS har därför tagit fram ett förslag till regionalt krispaket för kulturen http://www.klys.se/forslag-till-regionalt-krispaket/ med åtgärder som bör tas av landets regioner för att komplettera de statliga insatserna.

Vi är väl medvetna om den tuffa situation som regionerna befinner sig i och att många av regionerna redan vidtar viktiga åtgärder och akuta insatser även för kulturen i sina regioner, men mer behöver göras. KLYS har utifrån de behov vi ser sammanställt kulturskaparnas prioriteringar när det gäller insatser på regional nivå för att skydda kulturskapare och kulturell infrastruktur i regionerna, som vi nu hoppas att regionerna kommer att ta till sig av.


Om KLYS - Sveriges Kulturskapare

KLYS - en samlad röst för Sveriges kulturskapare. KLYS är konstnärsorganisationernas samarbetsorgan när det gäller frågor av gemensamt intresse. Genom sina 14 medlemsorganisationer företräder KLYS ca 30 000 konstnärligt yrkesverksamma i Sverige inom områdena ord, ton, bild, scen och media, såsom författare, journalister, bildkonstnärer, musikskapare, regissörer, musiker, dansare och skådespelare. Viktiga arbetsområden för KLYS är bl a upphovsrätt, kulturpolitik, yttrandefrihets- och mediefrågor samt arbetsmarknadsfrågor. www.klys.se


Kontaktpersoner

Ulrica Källén
Verksamhetsledare
Ulrica Källén
Carl Liungman
Regionalpolitisk strateg
Carl Liungman