2022-06-27 09:49Pressmeddelande

Är det kulturella kretsloppet hotat? – ett samtal mellan KLYS och Ideell kulturallians

Svenska tecknareSvenska tecknare

Arrangörer är beroende av att kulturskapare har goda förutsättningar och kulturskapare behöver starka och modiga arrangörer. Men hur ser det ut efter pandemin, är systemet hotat? Välkommen på ett ordförandesamtal mellan KLYS och Ideell kulturallians, måndagen den 4 juli i Visby.

Vi är beroende av ett livskraftigt kulturellt klimat på alla nivåer. Det har blivit tydligt, inte minst under pandemin, att kulturen består av ett kretslopp med aktörer som ger varandra förutsättningar för att verka.

Välkommen på ett ordförandesamtal på Almedalsveckan med Karin Inde, ordförande KLYS och Calle Nathanson, ordförande Ideell kulturallians och vd på Folkets Hus och Parker. Samtalet arrangeras hos Kultur i Almedalen på Länsteatern på Gotland, måndagen den 4 juli kl. 15.00. Det går att följa samtalet på plats eller via Almedalsveckan play.

- Nu efter pandemin är det viktigt att tala om förutsättningarna för kulturlivet, vi behöver alla orientera oss i ett postpandemiskt landskap som är ganska skakigt. Vi krokar nu arm med KLYS för att visa hur viktigt och känsligt kretsloppet är, för arrangörer, utövare och besökare av kulturarrangemang, säger Calle Nathanson.

- Det är viktigt att kulturfrågorna får sin rättmätiga plats i diskussionerna inför valet och pandemin har visat oss alla hur sköra kulturens infrastrukturer har varit. I samtalet vill vi lyfta de politiska aspekterna av kulturlivet och diskutera hur både arrangörer och kulturskapare kan stärkas, säger Karin Inde.

  Om Ideell kulturallians
  Ideell kulturallians är en samarbetsorganisation för det civila samhällets organisationer på kulturområdet. Vi företräder 20 medlemsorganisationer som i sin tur företräder över en miljon medlemmar, där verksamheten till stor del drivs ideellt.

  Om KLYS, Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd
  KLYS utgör en samlad röst för yrkesverksamma kulturskapare i Sverige. Vi företräder genom våra 14 medlemsorganisationer ca 30 000 konstnärligt yrkesverksamma inom områdena ord, ton, scen/film och bild/form i frågor av gemensamt intresse.

  Följ samtalet här


  Om KLYS - Sveriges Kulturskapare

  KLYS - en samlad röst för Sveriges kulturskapare. KLYS är konstnärsorganisationernas samarbetsorgan när det gäller frågor av gemensamt intresse. Genom sina 14 medlemsorganisationer företräder KLYS ca 30 000 konstnärligt yrkesverksamma i Sverige inom områdena ord, ton, bild, scen och media, såsom författare, journalister, bildkonstnärer, musikskapare, regissörer, musiker, dansare och skådespelare. Viktiga arbetsområden för KLYS är bl a upphovsrätt, kulturpolitik, yttrandefrihets- och mediefrågor samt arbetsmarknadsfrågor. www.klys.se


  Kontaktpersoner

  Ulrica Källén
  Verksamhetsledare
  Ulrica Källén
  Carl Liungman
  Regionalpolitisk strateg
  Carl Liungman