2022-07-01 10:00Pressmeddelande

Almedalsseminarium: Mår kulturskaparna bra av samverkansmodellen?

Arrangör: KLYS

Tid och plats: Tisdag 5 juli, kl. 15.00-15.45, Strandgatan 14, Gotlands museum

Hur hanterar vår tids kulturpolitik balansen mellan att tillgodose medborgares respektive professionella kulturskapares intressen? Regionala kulturplaner skriver allt mer om vikten av att värna konstnärlig frihet och att främja professionella kulturskapares villkor. Vad blir det av dessa ambitioner i praktiken? Får kulturskaparna gehör för sina yrkesmässiga behov? Vilken roll har regionerna i landets konstnärspolitik jämte övriga parter? Har regionerna hittat arbetssätt som kompletterar både statlig och kommunal konstnärspolitik på ett gynnsamt vis?

Medverkande: Grethe Rottböll, författare, ordförande, Sveriges Författarförbund, Linda Marie Karlsson, konsthantverkare, vice riksordförande, Konstnärernas Riksorganisation, Paola Ciliberto, enhetschef Kultur, Region Gotland, Anna Söderbäck, direktör, Konstnärsnämnden. Moderator: Anders Rydell, författare, journalist

Följ sändningen av seminariet här: https://www.youtube.com/watch?v=qBIUZUn53vA


Om KLYS - Sveriges Kulturskapare

KLYS - en samlad röst för Sveriges kulturskapare. KLYS är konstnärsorganisationernas samarbetsorgan när det gäller frågor av gemensamt intresse. Genom sina 14 medlemsorganisationer företräder KLYS ca 30 000 konstnärligt yrkesverksamma i Sverige inom områdena ord, ton, bild, scen och media, såsom författare, journalister, bildkonstnärer, musikskapare, regissörer, musiker, dansare och skådespelare. Viktiga arbetsområden för KLYS är bl a upphovsrätt, kulturpolitik, yttrandefrihets- och mediefrågor samt arbetsmarknadsfrågor. www.klys.se


Kontaktpersoner

Ulrica Källén
Verksamhetsledare
Ulrica Källén
Carl Liungman
Regionalpolitisk strateg
Carl Liungman